Finns i sex stadsdelar under sommaren. Hela sommaren kan stadens invånare möta medarbetare från Göteborgs Stad på flera platser runt om i Göteborg för att få information om rekommendationer kopplat till covid-19 och hur smittspridningen ska minska. Dialogpunkterna finns också till för att bland annat sprida information om sommaraktiviteter och slussa invånare vidare till andra verksamheter.

Radia Al-Masri är samordnare för Göteborgs Stads dialogpunkter i Angered.

Radia Al-Masri är samordnare för Göteborgs Stads dialogpunkter i Angered. Hon berättar att dialogpunkterna kommer att finnas runt om i stadsdelen olika dagar. I Angereds Centrum blir det en fast punkt. Här kan invånarna träffa medarbetare från Göteborgs Stad vid en container i anslutning till spårvagnshållplatsen. Dialogpunkter kommer också att finnas i Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten.

– Det finns fler bekräftade fall av covid-19 i Angered än i andra stadsdelar. Jag tror inte att anledningen är informationsbrist, för den har funnits tillgänglig på många olika språk, men vi tycker det är viktigt att fortsätta ge råd och var tydliga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vill också möta den oro som många invånare har. Många unga är till exempel oroliga för sina äldre.

Hjälper till att slussa vidare

Även om fokus ligger på att informera och möta oro kring covid-19 är uppdraget bredare än så. Dialogpunkterna ska bidra till att invånarna känner att Göteborgs Stad och stadsdelen finns där för dem. Förhoppningen är att kunna fånga upp vad invånarna vill prata om eller vad de undrar över.

– Vi kan agera som en bro för att öka tilliten till myndigheter. Vi kan också hjälpa till att slussa vidare till andra verksamheter. Till exempel tipsa om sommaraktiviteter för ungdomar, säger Radia Al-Masri.

Demokratibuss i Östra Göteborg

Östra Göteborg använder sig av sin demokratibuss och här blir dialogpunkten en del av sommarens Medborgarkontoret On Tour. På andra ställen kan du känna igen en dialogpunkt genom till exempel roll-ups och strandflaggor.

Förutom ordinarie personal, som till exempel hälsoguider och kulturtolkar, inom Göteborgs Stad stöttas arbetet med dialogpunkterna upp med säsongsanställda.

– Vi har dessutom ett samarbete med Fryshuset vilket innebär att deras ungdomsvärdar jobbar vid några av dialogpunkterna 16 timmer per vecka, säger Anna Pellegrini, på social resursförvaltning och projektledare för dialogpunkterna.

Dialogpunkterna finns i sex olika stadsdelar på varierande dagar och tider under sommaren från vecka 27 fram till vecka 33 – alltså mitten av augusti.