Göteborgarna får tycka till.
Till hösten planeras en omfattande medborgardialog för att ge göteborgarna chansen att bidra med sina tankar om Centrala Älvstaden. Redan nu genomförs en smygstart i form av en första dialogträff på tisdag den 26 april.

Centrala Älvstaden är i stort sett hela centrala Göteborg på bägge sidor älven. Sedan i augusti förra året pågår arbetet med att ta fram en vision för områdets framtid på lång sikt.

− Det handlar om som vilken typ av stad vi vill ha, om sådant som kvalitet på stadslivet, service och känsla, samt vilka prioriteringar vi måste göra för att skapa ett hållbart samhälle, säger Camilla Näslund, som ansvarar för dialogarbetet kring Centrala Älvstaden.

Satsar på hållbar utveckling
Nu är det dags att ta reda på hur göteborgarna själva ser på saken. Den 26 april ordnas en första, mindre medborgardialog. De teman som kommer att tas upp är knutna till de tre dimensionerna för hållbar utveckling – den ekologiska, sociala och ekonomiska.
− Vi ska prata om hur vi ska få en stad utan klimatpåverkan, hur den ska vara för att inkludera alla som bor här och även hur vi ska få ett blomstrande näringsliv. Sakfrågorna kan vara allt från annat boende för studenter till tillgänglighet och trafik, säger Camilla Näslund.

Mer medborgardialog i höst
Resultatet av träffen den 26 april kommer bland annat att redovisas på den stora workshop med internationella experter som äger rum under fem dagar i juni. Till hösten genomförs sedan en större, mer systematisk medborgardialog i samarbete med alla tio stadsdelarna.

Tanken är att alla göteborgare, oavsett var man bor, ska känna sig berörda av visionsarbetet.

− Det är göteborgarnas stad och vi vill höra vad människor från alla stadsdelar har att säga, inte bara de som bor centralt. Hur relaterar man till de centrala delarna om man bor i till exempel Högsbo?, säger Camilla Näslund.

Planer på e-panel och förslagslåda
Även hemsidan ska så småningom bli en kanal för medborgarna att föra fram sina åsikter.

− Det finns planer på förslagsbrevlåda, e-panel och enkäter, men vad det blir är inte bestämt än, säger Camilla Näslund.