Start i november. Behandlingsgruppen nordost startar nu en online-grupp för kvinnor med missbruksproblematik och traumasymptom, där deltagarna får dela erfarenheter med varandra. Kvinnor i hela Göteborg får delta. ”Om det faller väl ut är det möjligt att vi fortsätter med online-grupper även när pandemin är över”, säger Christina Wall, socionom på Behandlingsgruppen.  

Behandlingsgruppen nordost, som finns i Gamlestaden, erbjuder samtalsstöd till vuxna med missbruksproblematik och till anhöriga till personer med drogproblem. Sedan 2017 har verksamheten arbetat med trauma/beroende-grupper enligt metoden Seeking safety där flera deltagare träffas och utbyter erfarenheter.

– Vi har både haft blandade grupper och grupper för kvinnor, och de har fått bra gensvar.

Sju tillfällen

 På grund av covid-19-pandemin fick en stödgrupp för anhöriga genomföra de sista träffarna online i våras. Responsen var till stor del positiv och därför satsar Behandlingsgruppen Nordost på att hålla trauma beroendegruppen för kvinnor online. Det handlar om sju tillfällen med start 11 november och avslutning 27 januari.

Gruppen leds av Christina Wall, socionom, och Jeanette Bolcher, socionom och psykoterapeut. Det blir en sluten grupp med sex till åtta deltagare.

– De behöver ha en egen dator med kamera och fungerande mikrofon, och det är även viktigt att de kan sitta i avskildhet. Det innebär att deltagarna får ta lite mer ansvar, men vi kommer även att träffa kvinnorna individuellt och samtala om förutsättningarna för att delta i gruppen, säger Christina Wall.

Ska öka tryggheten

Gruppen är till för kvinnor med ett traumatiskt minne som tar droger eller alkohol för att hålla ut. Stödgruppens syfte är att inspirera till att använda mer hälsosamma strategier som fungerar i det långa loppet och att öka tryggheten för deltagarna.

– Det handlar inte om att prata om besvärliga minnen utan att öka tryggheten här och nu i vardagen. Deltagarna kan ge varandra hopp, utbyta erfarenheter och dela med sig av sina strategier för att hantera sina traumatiska minnen.

Gäller att tänka även på kvinnorna

När Behandlingsgruppen nordost tidigare informerat om stödgrupperna har socialsekreterare från hela staden hört av sig – men då främst om män, berättar Christina Wall. Ett av skälen till att verksamheten håller grupper för endast kvinnor är att få socialsekreterarna att tänka i andra banor och hitta just kvinnorna. Gruppen är öppen för kvinnor från hela staden.

– Det finns många kvinnor som har trauman från att ha blivit utsatta för våld till exempel och lindrar minnena med droger. Det gäller att hitta dem.

Behandlingsgruppen nordost är först ut med stödgrupper online. Faller den väl ut är det möjligt att konceptet fortsätter även efter pandemin.