Nu kan man hämta ut bygglovshandlingar, kartor och andra dokument från stadsbyggnadskontorets digitala arkiv helt gratis, om man gör jobbet själv. Göteborg är förmodligen först i världen med den servicen.

– Jag har i alla fall inte hört talas om något annat arkiv som lämnar ut det digitala materialet gratis, säger William Försth, chef för stadsbyggnadskontorets arkiv.

Bättre forskningsklimat

Han är kritisk till trenden i arkivvärlden att ta rejält betalt för material som görs digitalt och därmed mer lättillgängligt.

– En tråkig trend, företrädd av bland andra Riksarkivet. Vi digitaliserar ju dels för vår egen verksamhets skull, till exempel för att skydda historiskt värdefulla original mot slitage.

– I grund och botten borde allt forsknings- och arkivmaterial vara tillgängligt kostnadsfritt eller mycket billigt, den ståndpunkten har jag drivit hårt här. Hela forskningsklimatet blir bättre då, annars är det ju bara vissa som har råd att forska.

Bra att offentligt material används

William Försth tycker att det är upp till arkiven att jobba smartare och hitta lösningar för att distribuera sitt material på ett kostnadseffektivt sätt.

– Vi tycker att självserviceterminaler är en sådan lösning, och då ser vi inga poäng med att ta betalt. Detta är ju ändå ett offentligt material och det är bra att det används, säger han.

Sedan förra veckan finns sex datorskärmar för självservice inne på stadsbyggnadskontorets arkiv och två utanför, för service på tider då arkivet inte är öppet.

Snart ska det bli fem skärmar utanför arkivets dörrar, på plan 3 i kommunhuset Traktören, Köpmansgatan 20.

Utskrift i storformat kostar fortfarande

– Nu kan man tillgodogöra sig nästan allt arkivmaterial själv och det mesta är kostnadsfritt om man tar ut det digitalt, säger William Försth.

Här kan man också titta på statliga Lantmäteriets kartor och akter, dock inte ta ut dem.

På terminalen kan man välja att maila materialet till sig själv, ta med det på ett USB-minne, skriva ut på A 4-papper (tio sidor är gratis) eller utskrift i storformat.

– Allt lämpar sig ju inte för utskrift på A 4, men storformaten kostar pengar och kräver att man måste prata med personalen, säger William Försth.

Kunderna gör jobbet själva

Tills nu har det kostat pengar att göra både digitala och analoga uttag. En så kallad primärkarta har kostat 100–200 kronor. Den blir nu gratis för den som gör jobbet själv.

– Det som efterfrågas mest, bygglovshandlingar, har kostat 20–40 kronor styck, både digitalt och analogt. Nu blir de gratis digitalt, men analogt kostar de 20–40 kronor i storformat, berättar William Försth.

Den nya servicen innebär alltså att Göteborgs Stad avhänder sig intäkter. Å andra sidan klarar sig arkivet med mindre personal tack vare att kunderna gör jobbet själva.

– Vi har haft ganska höga pensionsavgångar här. När jag kom hit för fyra år sedan var vi totalt elva personer. Nu är vi sex kvar och tänker klara oss på det, säger William Försth.

Öppet på vardagsförmiddagarna

Han tycker att arkivet tidigare inte varit så lyhört för kundernas krav, till exempel digitala tjänster.

– Nu försöker vi ge dem det. Med självserviceterminalerna kan man ta del av vårt material även när vi har stängt och sysslar med löpande arkivarbete. Om man behöver hjälp av personalen får man komma när det är öppet, säger William Försth.

Stadsbyggnadskontoret arkiv håller öppet på vardagsförmiddagar, totalt 15 timmar i veckan.