Över 550 inkomna förslag till digital förslagslåda. Göteborgsförslaget är som en förslagslåda på nätet där vem som helst kan skicka in en idé till stadens beslutsfattare. Nu firar Göteborgsförslaget två år sedan starten i januari 2017. Göteborgs Stad hoppas att fler göteborgare ska ta chansen att komma med idéer på förbättringar.

Får ett Göteborgsförslag 200 röster eller fler skickas det till politikerna i den nämnd eller styrelse i Göteborgs Stad som berörs av förslaget. De tar då ställning till förslaget och meddelar sitt beslut till förslagslämnaren.

Sveriges största solcellspark ett Göteborgsförslag
Några exempel på ämnen som har berörts av Göteborgsförslag de två första åren är trafik, stadsutveckling och cykelfrågor. Hittills har Göteborgsförslaget 26 300 användare registrerade på hemsidan där förslagen skickas in. Några förslag har blivit verklighet. Sveriges största solcellspark som invigdes i Säve strax innan jul var från början ett Göteborgsförslag.

Av drygt 550 publicerade förslag är det över 90 stycken som har fått 200 röster eller mer och därmed skickats vidare till politikerna. En dryg tredjedel av dessa ligger just nu hos ansvarig nämnd för behandling och beslut. Övriga har redan passerat beslutsprocessen och av dessa är det 18 förslag som politikerna beslutat genomföra helt eller delvis.

– Det är glädjande att engagemanget är så stort och att kommunen fått in så många olika förslag. Samtidigt är det så att alla förslag inte kommer gå igenom. Vi behöver bli bättre på att förklara varför vissa förslag går igenom och andra inte, säger Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på förvaltningen för konsument- och medborgarservice, som ansvarar för administration och utveckling av Göteborgsförslaget.

– När vi har frågat förslagslämnare om hur vi kan utveckla Göteborgsförslaget blev det tydligt att vi behöver bli bättre på att informera om hur det fungerar i kommunen och skriva begriplig svenska så att människor som har engagerat sig förstår, fortsätter Stefan Lydén.

Först att klubbas igenom
Annette Wilhelmsson var den första att få sitt förslag klubbat, det beslutades i trafiknämnden. Hon ville förbättra högtalarsystemet för resenärer i kollektivtrafiken. Det var avstängt alldeles för ofta och när det väl var påslaget var ljudnivåerna för låga.

– Det har blivit en liten förbättring, men tyvärr är det faktiskt nästan samma situation. Fortfarande är högtalarsystemen ofta helt avstängda och för dålig ljudkvalitet. Endast 25 till 30 procent av fordonen har tillfredsställande utrop. Det visar en undersökning som en person på de Synskadades riksförbund nyligen gjorde, säger Anette Wilhelmsson.

Vad tänker du om det, att det inte har blivit bättre – trots att du fick igenom ditt Göteborgsförslag?
– Det är för jäkligt. Det är odemokratiskt och diskriminerande att det inte fungerar nu. Jag har själv synnedsättning och det borde vara en självklarhet både för oss med funktionsnedsättningar men också för turister som kommer till staden, att detta ska fungera på ett bra sätt.

På Västtrafik välkomnar man den feed-back som Annette Wilhelmssons Göteborgsförslag innebär. De beklagar att hon upplever att högtalarsystemet fungerar dåligt.

– För oss är det jätteviktigt att alla hör våra meddelanden tydligt. Vi arbetar ständigt med högtalarsystemet och testar det kontinuerligt. Det är dock svårt att öka ljudkvalitén överallt vid samma tillfälle eftersom vi har många olika typer av fordon med varierad teknik och ålder, säger Henrik Kjellberg som är presskommunikatör på Västtrafik.

Vågarena i Kviberg
En annan person som har skickat in Göteborgsförslag är Ola Kalén. Han föreslog byggandet av en så kallad vågarena för surfing i Kviberg. Förslaget fick snabbt de 200 röster som krävdes.

– Det behövs ett ganska stort område för att skapa vågorna och det skulle kräva infrastruktur runtomkring, som platser för åskådare, ombyte och parkering. Jag tror att bassängen i sig måste vara ungefär 100 gånger 100 meter.

Förslaget om vågarena fick dock avslag i höstas.

– Jag blev inte speciellt förvånad i och med att det är en ganska speciell, stor och dyr sak. Jag var snarare förvånad att det kunde gå så snabbt att få uppmärksamhet för det, speciellt i media. Däremot var det tråkigt att själva avfärdandet skrevs i bara en mening. Det stod bara ungefär att ”det finns inte tillräckligt många surfare i Göteborg.” Nu har jag släppt den drömmen, men jag har skickat in ett nytt förslag på en skatepark. Det förslaget ska utredas vidare, så det är kul, säger Ola Kalén.

Göteborgsförslaget har funnits i två år och Göteborgs Stad jobbar nu för att utveckla verktyget vidare.

– Vem som helst får ju skicka in förslag – unga som gamla, göteborgare och icke-göteborgare. Vi ska utveckla verktyget ännu mer, och samtidigt nå fler genom att visa att Göteborgsförslaget finns och hur det fungerar. Tanken är ju att Göteborgsförslaget ska vara till för alla, säger Stefan Lydén.