"Jag har blivit tryggare och säkrare" Med hjälp av digitala hjälpmedel kan personer med funktionsnedsättning bli mer självständiga. Brukaren Johan Larsson kan nu till exempel styra sitt hem med sin röst. “Jag kan tända och släcka lampor, starta teven, lyssna på musik och radio, och få upp dörren”, berättar han.

“Välfärdsteknik inom funktionshinder” är ett projekt som pågått i Göteborgs Stad sedan 2018. I projektet utbildas teknikcoacher och stödassistenten Elin Alkehag är en av dem.

– Jag jobbar i stadsdelen Centrum och har nio olika boenden eller dagliga verksamheter där jag tillsammans med personalen kartlägger och letar fram olika digitala hjälpmedel till brukarna/deltagarna, mest på surfplattor eller smarta telefoner.

Delaktighet i sitt eget liv

 Det handlar till exempel om hjälpmedel för att kunna göra sig förstådd och eller appar som kan strukturera upp vardagen eller påminna om saker.

– Man pratar om självständigt liv och delaktighet i sitt eget liv, det är det vi strävar efter. Att man klarar av vissa delar själv som man inte gjort tidigare.

Kan handla själv

 Det finns flera goda exempel. En tjej som haft stöd av personal för att gå och handla, kan nu gå och handla själv. Hittar hon inte varorna hon letar efter ringer hon personalen via facetime och får hjälp.

– Det är ett tydligt exempel på att hon fått ett självständigare liv.

Kan packa själv

 En brukare som inte har ett eget tal eller kan tecken, kan nu med hjälp av en app peka och säga vad hon vill och inte vill. Hon kan nu till exempel umgås med sina grannar och vara med och spela spel. En kille kan packa väskan själv när han ska på fotboll eller hem till sina föräldrar.

– Det har han kunnat tidigare också med hjälp av listor på papper. Men via den här appen blir det så klart och tydligt för honom, han kan klicka i en ruta när han lagt något i väskan. Det är väldigt stort för honom att klara av att packa själv.

Styr med sin röst

Projektet handlar som sagt mest om att hitta digitala lösningar på surfplattor och smarta telefoner. Hos den mycket teknikintresserade Johan Larsson har personalen till viss del fått tänka utanför den berömda lådan för att hitta lösningar som är viktigast för honom. Han har till exempel Google home som gör att han kan styra sitt hem med hjälp av sin röst.

– Jag kan tända och släcka lampor, starta teven, lyssna på musik och radio, och få upp dörren, berättar han.

Har blivit tryggare

Han kan också styra sin smarta telefon och surfplatta med hjälp av en spak på permobilen. Han beställer färdtjänst själv och kan se när han ska på besök hos läkare.

– Jag har blivit mer självständig, tryggare och säkrare, säger han om vad tekniken betytt för honom.

Fått ett självständigare liv

Tidigare hade Johan Larsson en larmknapp som han tryckte på när han ville komma i kontakt med personalen. Den glappade och kändes inte alltid säker. Numera har han en walkie-talkie, personalen hör om han vill något och kan svara att de kommer.

– Förut hade han dörren öppen mycket. Nu har han dörren stängd oftare. Han har verkligen fått ett självständigare liv, konstaterar Elin Alkehag som varit teknikcoach i två år.