Medborgarkontoret i Lundby i Göteborg är en av fyra platser i Sverige som nu testar ett nytt sätt för medborgarna att få snabb service från statliga myndigheter. En dator med webbkamera och skanner ger direktkontakt med handläggare på sex olika myndigheter.

”Kundarbetsplats” kallas den nya servicen, som består av en dator med uppkoppling mot Internet. Här kan man sätta sig framför datorskärmen och med hjälp av hörlurar, mikrofon och webbkamera få hjälp av till exempel en handläggare på Centrala Studiestödsnämnden (CSN) i Sundsvall.

Hjälp att fylla i blanketter

– Det ger en helt annan kontakt när man ser varandra, det är som om man sitter hos nån och får personlig hjälp, säger Gunilla Enertoh på Medborgarkontoret i Lundby.

Tanken är att handläggningen i många fall ska gå snabbare med en bättre kontakt mellan medborgare och myndighet. Någon e-legitimation behövs inte.

Kundarbetsplatsen är till för enklare ärenden, till exempel hjälp att fylla i blanketter som skrivs ut, undertecknas och skannas in så att handläggningen kan påbörjas. Sedan skickas originalhandlingen in i efterhand.

Kundarbetsplatsen ingår i ett samverkansprojekt mellan CSN, Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

På försök september ut

De andra tre kundarbetsplatserna finns i Norsjö i Västerbotten, hos Försäkringskassan i Frölunda samt Högskolan i Borås.

Kontakten ”mellan fyra ögon” med en handläggare kan man få klockan 9-16. Övrig tid kan man bara besöka myndigheternas olika hemsidor.

Försöket startade för två veckor sedan och ska pågå fram till 30 september.

Några planer på att låta Lundbyborna få direktkontakt även med kommunala handläggare finns inte.

– Så långt har vi inte kommit ännu, men kanske är detta något som kommer här också framöver, säger Gunilla Eneroth.