Fackeltåg och minnesceremoni. På måndag 29 oktober är det 20 år sedan diskoteksbranden inträffade vid Backaplan. Samma dag arrangerar föreningen Brandoffrens anhöriga, Göteborgs Stad och andra parter flera aktiviteter för att uppmärksamma årsdagen av katastrofen.

Rozbeh Aslanian är ordförande för Brandoffrens anhörigförening (BOA) och själv överlevare från diskoteksbranden. Foto: Ola Kjelbye

I diskoteksbranden 1998 omkom 63 ungdomar och över 200 skadades. På årsdagen 29 oktober uppmärksammas katastrofen och de drabbade hedras bland annat med fackeltåg och minnesceremoni.

Fackeltåget arrangeras av Brandoffrens anhörigförening och Ungdomssatsningen Göteborg, som är en förebyggande och främjande ungdomsverksamhet inom Ungdomssatsningen Göteborg. Fackeltåget startar på Gustaf Adolfs torg klockan 18.00 och avslutas på Herkulesgatan, utanför brandlokalen intill Backaplan.

– Detta blir en av de största manifestationerna sedan det hände och dagarna som följde. Det känns givetvis bra att vi uppmärksammar det på flera olika sätt. Detta kanske blir en av de sista gångerna vi gör något sånt här, säger Rozbeh Aslanian, ordförande för Brandoffrens anhörigförening (BOA) och själv överlevare från diskoteksbranden.

Brandlokalen öppnas
Under minnesceremonin som pågår mellan klockan 20 och cirka 23.45 blir det tal, musik och poesiläsning. Bland talarna finns den tidigare justitieministern Thomas Bodström. Under kvällen finns möjlighet att besöka brandlokalen.

Branden satte fokus på riskerna i offentliga lokaler och behovet av trygga och säkra mötesplatser för ungdomar. Efter branden inleddes ett brett samarbete mellan räddningstjänsten och framförallt skolorna i Göteborgs Stad för att förebygga liknande händelser. Medel avsattes också för det som idag. Anlagd brand är dock fortfarande en av de vanligaste brandorsakerna i skolor och även bostadsbränder i vissa områden.

– Det är ständigt aktuella frågor, och det är viktigt att vi arbetar med brandsäkerheten, trygga mötesplatser för ungdomar och liknande så att en sådan katastrof aldrig händer igen.

Blickar framåt
Rozbeh Aslanian och BOA blickar också tydligt mot framtiden.

– Vi kanske gör någon manifestation vid 25- och 30-årsdagarna, man ska ha respekt för att alla ska få ta den tid man behöver med sin sorg. Men vi har levt med sorg, lidande och förtvivlan i 20 år. Vi måste också blicka framåt, och det gör vi. Jag vill att framtiden för föreningen ska handla om något annat. Vi som drabbades hade bakgrund i 44 olika nationaliteter. Vi är en jätteaktör när det gäller debatten om mångfald och integration och jag hoppas att det blir ännu mer av det framöver.