Ska bygga upp ny verksamhet. Domino Kai är sedan i förra veckan enhetschef på romskt informations- och kunskapscenter, RIKC. Hans uppdrag blir nu att bygga upp verksamheten, där arbetet pågår med att hitta en lämplig lokal och rekrytera personal.

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter och deras historia vittnar om hundratals år av diskriminering och övergrepp.

Själv tillhör Domino Kai gruppen finska romer och han har jobbat med frågor kring nationella minoriteter och personer med funktionsvariationer sedan 1991, bland annat inom statliga myndigheter som Diskrimineringsombudsmannen, Forum för levande historia och regeringskansliet.

”Ett stort förändringsarbete”
Engagemanget för romers rättigheter har följt Domino Kai genom hela livet.

– Vi måste tillsammans motbevisa de många negativa attityder och stigmatiserande bilder som finns av romer. Antiziganismen behöver sättas i en historisk kontext för att man ska förstå hur och varför det har gått som det har gjort för en viss grupp i samhället. Mitt nya uppdrag innebär ett stort förändringsarbete, och det kan vi bara göra tillsammans du och jag, säger han.

Skapa bättre livschanser
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015 om att Göteborgs Stad ska organisera ett romskt informations- och kunskapscenter under konsument- och medborgarservice. Syftet med RIKC är att skapa bättre livschanser för romer. Det ska ske genom råd och stöd till enskilda personer i kontakten med olika myndigheter, men också genom kunskapshöjande insatser inom staden.

Förstudien och planeringen har skett i brett samråd med den romska minoriteten och det har varit nödvändigt att låta processen få ta sin tid.

– Det viktigaste att ta tag i nu är lokal- och rekryteringsfrågan, där anställning av två samhällsvägledare är på gång. Verksamheten behöver en bas att stå på och personal så att vi räcker till. Därefter får vi ta en sak i taget, säger Domino Kai.

Han kommer närmast från en anställning som politiskt sakkunnig i Europaparlamentet och en anställning på Utbildningsradion, där han bland annat medverkat i en produktion om romernas historia. Dessutom har han varit med som redaktör på SVT i produktionen av en programserie; Ketanes – Tillsammans, där det första avsnittet kommer att visas i höst. Sitt nya arbete som enhetschef på RIKC ser han både som en otrolig möjlighet och samtidigt en stor utmaning.

– Mitt motto är att sätta människan först och försöka förstå situationen för att kunna förbättra den, säger Domino Kai.