Ger en röst åt romer. Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst har tilldelats årets Martin Luther King-pris. Priset får han för sitt praktiska arbete och opinionsbildning där han ger röst åt en grupp människor som alla pratar om men som sällan blir lyssnad på. Romer.

Romano Center i Väst har funnits sedan 2017 och letts från start av Domino Kai.

– Vi måste tillsammans motbevisa de många negativa attityder och stigmatiserande bilder som finns av romer. Antiziganismen behöver sättas i en historisk kontext för att man ska förstå hur och varför det har gått som det har gjort för en viss grupp i samhället. Mitt nya uppdrag innebär ett stort förändringsarbete, och det kan vi bara göra tillsammans du och jag, sa Domino Kai i en artikel i Vårt Göteborg samtidigt som han tillträdde sitt uppdrag.

”Brinnande folkbildare, brobyggare och inspiratör”
I motiveringen står det bland annat: ”I sann Martin Luther King-anda är han en brinnande folkbildare, brobyggare och inspiratör som steg för steg gör världen bättre genom goda idéer, mycket arbete och stort hjärta.”

Prisutdelningen sker 21 januari kl. 19.00 i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Platsen där Martin Luther King själv predikade i samband med att han mottog Nobels fredspris.

– Jag är fantastiskt glad över att ha fått Martin Luther King-priset. Jag har egentligen inga ord som beskriver vilken glädje detta är och hur viktigt detta är, säger Domino Kai i ett pressmeddelande från organisationerna som delar ut priset.