Prisad göteborgare. Hallå där Domino Kai, enhetschef på Romano center i väst! Igår kunde Vårt Göteborg berätta att du har tilldelats årets Martin Luther King-pris. Hur känns det?

Läs också: Domino Kai får Martin Luther King-pris

– Det är bara så fantastiskt och ännu mer fantastisk för den romska frågan. Men jag kan nästan inte fatta att jag har fått det. Och det blir ännu starkare när jag ser att efterlevande till Martin Luther King har verifierat detta. Det är helt otroligt att Domino får vara med om detta. Men jag är glad även för mitt folk.

Varifrån kommer din passion att ge en röst åt de romska folken?
– Det var först i somras som jag förstod själv och jag får en stor klump i magen varje gång jag berättar. Men det var en dag när jag var åtta år och jag och min bror var på stan med våra föräldrar. Vi blev hungriga och frågade om vi kunde fika. Vi gick in på ett ställe och letade efter ett bord när pappa sa att vi måste gå. Då visste jag inte att det var personalen som bett oss lämna lokalen. Vi följde ju med, men frågade också varför. Vi skulle ju fika. Pappa svarade bara att det är så ibland och vi gick till ett annat ställe.

– Det var då jag såg antiziganismen för första gången och med åren växte min känsla av att det är något som är fel. Det ska inte vara så här. När jag var lite äldre började jag föreläsa och informera om de romska frågorna och det blev grunden till det arbete jag gör idag.

Vad gör ni på Romano Center?
– Vi fick ett uppdrag 2015 från kommunfullmäktige som vår verksamhet bygger på. Det handlar dels om att ta emot de olika romska grupperna och titta på deras behov. Stödja, översätta myndighetsbeslut eller andra beslut som har med fundamentala rättigheter att göra. Guida dem till deras möjligheter och rättigheter.

– Dessutom ska vi ge stöd och råd till tjänstepersoner och utbilda för att lyfta kompetens och kunskap om romernas språk, kultur och historia. Informera om vad är det som händer politiskt i Europa som också märks av här i Sverige. Utöver det försöker vi nå även andra som är andra intresserade. För att genom kultur kunna visa och berätta om allas lika människovärde.

Vad betyder Romano Center i Väst för romer?
– Jag tror att det kan betyda oerhört mycket. Nu har vi bara haft egna lokaler sedan september, innan det skötte vi verksamheten från två mindre kontor. Jag kan tänka mig att centret kommer att få en mer betydande roll i Göteborg allt eftersom. Att romerna får en hemvist att gå till för de som inte kan språket eller känner till samhällets spelregler. Det finns säkert många som inte vet om att det finns än och jag tror att vi måste låta tiden ha sin gång. Då kommer det sprida sig att vi finns i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Hur ser du att synen på romer har förändrats sedan ditt intresse för frågorna väcktes?
– Den strukturella diskrimineringen lever väldigt starkt i den svenska folksjälen tyvärr. Och rasismen finns hela tiden. Det har också blivit lättare för människor att sprida hot och hat när folk gömmer sig bakom skärmar och skriver i sociala forum på nätet och kan ösa ur sig vad som helst. Det har blivit värre, men jag hoppas också att alla goda krafter kan mota tillbaka denna destruktiva boll innan det har blivit för sent.

– En positiv sak, med en bitter bismak, är att det idag finns många romer som har utbildning och jobb. Men det syns inte eftersom många inte säger att de är romer och byter till mer svenskklingande namn. Det finns många exempel på framgångsrika romer, men det är en framgång på bekostnad av den egna identiteten.

Kan du se något ljus i tunneln?
– Ja, att Romano center i Väst finns. Initialt ska vi nå ut i Göteborg, men sen också till alla kranskommuner och på sikt till hela Västra Götalandsregionen. Jag är glad att jag och vi har fått möjligheter att påverka strukturerna genom kunskap och ökad förståelse. Det var ett av skälen till att jag sökte mig hit. För att få samma verktyg som andra kommunala tjänstepersoner och jobba för romernas mänskliga rättigheter i Sverige.