God utemiljö premieras. Domkyrkoplan i Göteborg är, tillsammans med Kungsbacka torg och Hornsbergs strandpark i Stockholm, nominerad till det så kallade Sienapriset för god utemiljö. Vem som får priset avslöjas under Arkitekturgalan i Stockholm den 16 november.

Domkyrkoplan och gatorna omkring rustades upp 2008-2009 för att bli en grönare och mer inbjudande park för göteborgarna. Upprustningen var ett samarbete mellan Trygg vacker Stad, fastighetsägarna och Svenska kyrkan.

1DF2.jpg