Efter en rad lyckade samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna i centrum ska nu även Domkyrkoplan och gatorna i dess närhet rustas upp. Redan nästa sommar kommer göteborgarna att möta en ny, grönare och mer inbjudande domkyrkopark.

Sedan Fiva (fastighetsägarna inom Vallgraven) på måndagen gett sina företrädare mandat att gå vidare med projektet talar nu allt för att de första stegen i det femåriga upprustningsprojektet tas redan i höst.

Avtal på fem år

– Denna överenskommelse och stora satsning på utveckling av stadsmiljön i innerstaden är resultatet av hårt arbete, långsiktighet och ett synnerligen gott samarbetsklimat mellan de privata fastighetsägarna och Göteborgs Stad säger Magnus Ersman, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna Göteborg och styrelseledamot i Fiva.

Avtalet skrivs över fem år. Hela upprustningspaketet beräknas kosta 60 miljoner kronor. Göteborgs Stad och fastighetsägarna betalar 30 miljoner var.

För kommunen leds arbetet genom Trygg vacker stad, som i den här satsningen är ett samarbetsprojekt mellan Stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret.

– Vi hoppas att arbetet börjar märkas på stan redan i höst, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare på park- och naturförvaltningen.

I det nya projektet ingår förutom Domkyrkoplan också upprustning av flera gator i kyrkans närhet: Korsgatan, Kyrkogatan, Kungsgatan och Södra Larmgatan.

4,5 miljoner viks till Domkyrkoplan

Upprustningens ambition är att göra innerstaden mer människovänlig och inbjudande – och på så sätt också tryggare.

– Vi har genomfört flera gårdsgateupprustningar tidigare med gott resultat. Senast var det Drottninggatan som förvandlades från en bakgata till en gata med mycket liv och rörelse, säger Kristina Hulterström, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Andra exempel på centrala stråk som tidigare fått nytt liv genom kommunens och fastighetsägarnas samarbete är Vallgatan, Södra Larmgatan och Magasinsgatan.

Större delen av den nya ekonomiska satsningen koncentreras till förändringsarbetet på gatorna – men 4,5 miljoner öronmärks för att göra Domkyrkplan, ett av den centrala stadens få grönområden, mer attraktivt.

”Modernt avtryck i historisk park”

På Domkyrkoplan bidrar Göteborgs Stad, fastighetsägarna och Svenska kyrkan med 1, 5 miljoner kronor vardera för att ge parken en vackrare och mer välkomnande miljö.

– Det är viktigt att påpeka att Domkyrkoplan är ett kulturminne skyddat som riksintresse. Därför måste vi gå varsamt fram, förslaget vi har tagit fram nu gör ett modernt avtryck i en historisk park, säger Kristina Hulterström.

I samarbete med länsstyrelsen har man hanterat de känsliga frågorna och kommit fram till en lösning som bland annat innebär att parken blir öppnare – mer genomsiktlig. Buskar som idag skymmer, ersätts av träd och lägre vegetation.

Gjutjärnsstaketet kommer att få större öppningar samtidigt som huvudstråken inne i parken ges en ny dragning. Platsbyggda bänkar längs slingrande gångar kommer enligt förhoppningarna att göra Domkyrkoplan till en skön och grön oas mitt i Göteborg.