Påsken är den kristna kyrkans största högtid. En tid som inleds med smärta och sorg och avslutas i glädje och hoppfullhet. ”Påsken spar det bästa till sist. Och med den kommer även ljuset och våren i all dess prakt”, säger Roland Persson, domprost i Göteborgs stift.

Under Skärtorsdagen kommer en ekumenisk, det vill säga allmänkyrklig korsvandring att genomföras från Götaplatsen ner till Domkyrkan, där Jesu grav har byggts upp.

Detta är ett bra tillfälle att lära sig mer om den kristna påsken, då stationer finns efter vägen som berättar om Jesu väg.

– Påsken har tidigare fått en stämpel av dysterhet över sig. Detta tycker vi är tråkigt, tristess är inget vi eftersträvar. Påsken rymmer en enorm glädje och med den kommer även ljuset och våren i all dess härliga prakt, säger Roland Persson

Läs hela intervjun med Roland Persson och hans syn på påskfirandet i pappersupplagan av Vårt Göteborg som utkommer lördag 9 mars.
Där finns också en kalender med allt som händer i kyrkorna i påsk.
(Tidningen delas ut till samtliga hushåll i Göteborgs kommun)