Turné i bostadsområden. Bor du i Gårdsten eller Hjällbo och har funderingar kring vaccination mot covid-19? På tisdag och onsdag den här veckan kan du både ställa frågor och vaccinera dig. Då startar Göteborgs Stad en bostadsområdesturné tillsammans med vaccinatören Bräcke diakoni som har drop-in-mottagning.

Konsument- och medborgarservice i Göteborgs Stad gör en mer omfattande informationssatsning kring vaccination mot covid-19. En del i det är en bostadsområdesturné.

Radia Al-Masri, koordinator för vaccinationsuppdraget.

– Hälsoguider och kulturtolkar har berättat för oss att det är många som har frågor om vaccination, men även att många vill vaccinera sig. Ett stort hinder har varit svårigheter att  att boka tider, att det inte finns tider eller att det inte finns så många tider att boka i området. Vi vill erbjuda en möjlighet att få svar på sina funderingar lokalt på plats och även ha en vaccinatör där för dem som vill vaccinera sig, säger Radia Al-Masri, koordinator för vaccinationsuppdraget.

Information och vaccin

Turnén inleds på tisdag 21 september i Gårdsten. Hälsoguider och kulturtolkar informerar i området och svarar på frågor. Vaccinatören Bräcke diakoni har drop-in-mottagning på Timjansgården. Turnén går vidare till Hjällbo onsdagen den 22 september. Då är det drop-in-mottagning på Hjällbo torg.

– Vi hoppas att det kommer att bli lyckat och att vi kan åka på turné till fler områden. Det är stadens uppgift att sprida kunskap om vaccination mot covid -19 så att alla kan fatta ett välgrundat beslut.

Har rekryterat unga guider

Inom konsument- och medborgarservice vaccinationsprojekt har också unga vaccinationsguider rekryterats. De är mellan 18 och 25 år och har koppling till prioriterade områden med låg vaccinationstäckning.

– Vi har en grupp ungdomar, nästan 20 stycken, de kommer att sprida information med start i oktober om vaccination mot covid-19, säger Radia Al-Masri.