I Göteborg och Mölndal blir ungdomar som snattat eller försökt gå på krogen med någon annans leg masskallade till polisens ungdomsgrupp i Gårda. Drop-in-verksamheten varannan fredag gör rättsprocessen tydligare och mindre utdragen för ungdomar och föräldrar. För åklagaren har det inneburit avsevärt förkortade handläggningstider.

De är stora men samtidigt små. Lite hukande, med dröjande steg och nedslagen blick avlöser unga tjejer och killar varandra i polisens lokaler i Gårda varannan fredag förmiddag. Uppåt 15 stycken åt gången. Alldeles vanliga ungdomar från alldeles vanliga hem.

Ångerköpta och nervösa

Men någonstans har grupptrycket, viljan och tillfället gjort att de inte kunnat motstå ingivelsen att stoppa sminket, kläderna eller godiset på sig. Eller lånat ett äldre syskons id-kort för att komma in på krogen.

317E.jpg
– De har blivit påkomna och då erkänner merparten på plats. När de kommer hit för att träffa oss och åklagaren är både de och föräldrarna ångerköpta och nervösa, säger Birgitta Dellenhed, utredningsbefäl i polisens ungdomsgrupp.

I det läget gäller det för ungdomsåklagaren, polisen Birgitta och de tre andra ungdomspoliserna att balansera mellan att förmedla att förhastade okynneshandlingar inte är en naturlig fas av tonårstiden.

Samtidigt behöver de ibland lugna ner känslorna och skammen genom att ge ungdomarna och deras föräldrar saklig information om vad snatteri och missbruk av urkund (fusk med legitimationshandling) får för följder när man så småningom ska skaffa bostad, sommarjobb eller ta körkort.

”Det är oftast lätta utredningar”

– Det som vanligen kallas en prick i registret finns med i tre år. Förut var det tio år och det kan man ju tycka är lite väl häftigt, säger Birgitta Dellenhed.

Ärenden som hon och resten av ungdomsutredarna i Gårda får till sig skickas från poliser ute i närpolisområdena. De vet numera att ungdomar som erkänt ringa brott som snatterier och falskleg tas hand av Birgitta och gänget.

– Det är oftast lätta utredningar. Förhör och vittnesmål är redan avklarade när ungdomarna kommer hit.

Det är polisens utredningsgrupp i Gårda som tar hand om slutdelgivning och ungdomsåklagaren som utifrån underlaget prövar om åtalsunderlåtelse kan bli aktuellt.

– Besöket för ungdomar som kallas hit tar en och en halv timme. Då får de ta del av sitt eget förhör, butikens eller restaurangens anmälan och eventuella förhör med kompisar och vittnen.

Det nya arbetssättet med drop-in-verksamhet startade som en metodutveckling inom ramen för Ung & Trygg. Åklagaren ville göra förfarandet effektivare med de mindre komplicerade ungdomsärendena.

Slipper administration

En fördröjande faktor var den administration som uppstod mellan polisen och åklagarmyndigheten när ärendena överlämnades mellan de båda myndigheterna.

314E.jpg
– Nu slipper vi den biten i och med att polisen tar hand om alltihopa, säger Birgitta Dellenhed och uppskattar att tiderna nu uppfylls med god marginal.

-Vi har ärenden här som blir klara på nästan två veckor och sällan tar längre än en månad från det att en ung person formellt meddelas att han är misstänkt för ett brott tills ärendet är avklarat.

Påföljdsalternativen är också enkla. För unga förstagångsförbrytare som erkänt småbrott och visar att det ångrar sig blir det inget annat än åtalsunderlåtelse som kommer ifråga.

Det betyder att åklagaren har rätt att avgöra fallet och man slipper blanda in domstolspersonal. För det mesta slipper man böter men pricken i belastningsregistret finns kvar. Ibland händer det att ungdomar måste betala ersättning för de varor de stulit.

”En gång är ingen gång”

Finns det risk för att rättssäkerheten sätts på undantag när ärenden klaras av på två veckor?

– Vi anser att systemet är rättssäkert. Utredningarna görs på vanligt sätt och vi hämtar in de vittnesmål som finns och ser till att alla rekvisit är uppfyllda. Och vi har inte fler fall av åtalsunderlåtelse nu än innan drop-inverksamheten fanns,

Blir det lättare att man dömer till inget kännbart straff alls, åtalsunderlåtelse, när man hanterar många fall på en gång?

– Det är ju viktigt att samhället stöttar och därför är det bra att vi har den inställningen att en gång är ingen gång men att två gånger är en gång för mycket. De ungdomar vi får hit på fredagar ser vi bara en enda gång, avslutar Birgitta Dellenhed.