Mellan 1.600 och 2.000 nya praktikplatser. Det var målet som Göteborgs Stad satte upp i höstas och Roger Siverbrant och Anders Hansson gav sig i oktober ut på turné bland stadens förvaltningar och bolag. Redan nu har man hittat en tredjedel. Men att tillsätta platserna går inte lika fort.

Besöken ute i verksamheterna under några höstveckor var lyckade och för närvarande trillar det in många nya praktikplatser varje dag i det nya gemensamma IT-systemet.

Matchningen är flaskhalsen

– Både förvaltningar och bolag har ställt upp på ett fantastiskt bra sätt. Just nu har vi 537 öppna praktikplatser. Men av dem är bara 21 uppbokade, säger Roger Siverbrant efter en koll vid 14-tiden på torsdagseftermiddagen.

För att en praktik ska bli verklighet måste varje plats paras ihop med en lämplig praktikant. Det är den bokningen som för tillfället är flaskhalsen i projektet.

Framförallt arbetsförmedlingen, men även individ- och familjeomsorgen, har ännu inte kommit igång med att boka i den takt det var tänkt. Delvis beror det på att platserna bara legat ute för bokning sedan i måndags.

”Kommer räcka även till dem över 24”

– Vi vill gärna se att platserna blir bokade innan vi börjar leta ytterligare praktikplatser. Men jag vet redan nu att flera bolag och förvaltningar har platser på gång, säger Roger Siverbrant.

De öppna praktikplatserna är främst för unga, arbetslösa som är mellan 18 och 24 år gamla. Men de kan också användas för arbetsträningsplatser, rehabilitering eller som integrationsplatser för personer som läser sfi (svenskundervisning för invandrare).

– Och eftersom det är så gott om platser just nu, så är jag ganska säker på att de kommer att räcka till även för personer över 24 år, säger Roger Siverbrant.

Bra överblick med nytt system

Förutom de öppna praktikplatserna finns i det nya systemet Praktikplatsen finns också en särskild bank med platser för personer som varit arbetslösa i 450 dagar och har fyllt 25 år.

I den fanns på torsdagseftermiddagen 201 platser – elva var bokade.

– Det som är bra med det här systemet är att man får en överblick över hela staden. Det ger möjlighet för en person i Bergsjön att praktisera i Askim och tvärtom. Plus att varje förvaltning får bra koll på hur många praktikplatser man egentligen har, fortsätter Roger Siverbrant.

Bra handledare krävs

Han betonar de stora valmöjligheter en arbetsgivare som Göteborgs Stad kan erbjuda när det gäller praktik. Bland de cirka 48.000 anställda finns mer än 1.000 olika yrken representerade. Inom allt från gatuunderhåll, renhållning och hamn via vård, skola och omsorg till teatrar, museer och idrottsanläggningar. Bara för att nämna några områden.

Men för en lyckad praktik krävs oftast också en bra handledare. Vid årsskiftet började kommunen att utbilda handledare och i slutet av februari kommer ett hundratal personer att ha genomgått utbildningen.

– Eftersom vi har kö till handledarutbildningen kommer vi att arrangera ytterligare två utbildningstillfällen under mars månad, säger Roger Siverbrant.