Det var dubbelt så många bränder utomhus i Göteborg i sommar som i fjol. Under ett hektiskt dygn i juni ryckte räddningstjänsten ut på 45 eldsvådor. Det visar årets statistik för sommarmånaderna. Nu förbereder sig räddningstjänsten på att de torra somrarna är här för att stanna.

1.148 eldsvådor utomhus rapporterades in av räddningstjänsten under perioden maj till augusti i år, jämfört med bara 557 under samma period förra sommaren. De allra flesta ägde rum under en särskilt torr period i slutet av maj och början av juni.

– Det var fint väder och mycket folk som rörde sig ute i skog och mark, Allt har ju lättare att börja brinna när det är så torrt. Ofta handlar det om gnistor eller värmeöverföring från grillar, eller cigarettfimpar. Ibland är det anlagda bränder eller luntning, berättar Tove Nyth, olycksutredare på räddningstjänsten i Storgöteborg.

45 bränder under ett dygn

Brandvågen nådde sin kulmen under ett dygn den tionde juni.

– Då hade vi ett riktigt mastodontdygn, där räddningstjänsten ryckte ut på hela 45 utomhusbränder – att jämföra med fyra stycken under ett genomsnittligt dygn, säger Tove Nyth.

Sedan kom regnet.

Risken är att mönstret med riktigt varma somrar och torka är något som håller i sig.

– Vi får nog vänja oss vid att klimatförändringarna leder till den här typen av riskscenarier. Precis som vi fått återkommande häftiga regn och översvämningar, säger Leif Isberg, chef för insats- och beredskapsverksamheten på räddningstjänsten i Storgöteborg.

Ändrat klimat kräver tätare samarbete

Han menar att det är väldigt svårt att arbeta förebyggande just när det gäller bränder utomhus. Det som finns att ta till är eldningsförbud och kampanjer, att vädja till folk som rör sig i skog och mark att inte grilla.

– Vad vi kan göra är att minimera konsekvenserna när det väl börjar brinna. Att se över vår planering och kraftsamla så att vi tidigt kan slå ner en brand. Ofta är det ju flera mindre bränder på gång samtidigt.

Det är något som räddningstjänsten i Storgöteborg arbetat med redan i sommar.

– Vi har skapat ett tätare samarbete med andra räddningstjänster runt om i länet för att få hjälp med släckningar, och det har fungerat bra.

2F76.jpg

Oaktsamhet vid hantering av engångsgrillar är en vanlig orsak till bränder i skog och mark under sommarmånaderna. F oto: Anna Dyne