Det ser dystert ut på arbetsmarknaden i Göteborg. Arbetslösheten för årets första månader är högre än för motsvarande period förra året.

Länsarbetsnämndens statistik för mars visar att 6,7 procent är arbetslösa i Göteborg. Motsvarande siffra för perioden januari-mars 2003 var 5,8 procent.

– Utsikterna ser inte speciellt ljusa ut. Vi ser att antalet inskrivna på arbetsförmedlingarna ökar samtidigt som färre jobb kommer in och då går det ändå bra här i Göteborg jämfört med övriga landet, säger Iréne Andrén, chef för Arbetsförmedlingen på Järntorget.

Tre tusen nya jobb

Antalet nyanmälda jobb är oförändrat konstant 3.200 stycken. Sammanlagt var drygt 15.800 öppet arbetslösa i Göteborg i mars. Det är drygt 2.400 fler än för ett år sedan.

Många invandrare utan jobb

– Det är också så att Göteborg som storstad har fler invandrare och de drar upp statistiken.

I Göteborg är 9 procent av de utomnordiska medborgarna arbetslösa. Denna siffra har ökat markant jämfört med samma period 2003 då arbetslösheten för gruppen var 7,9 procent.

– För att vända den trenden rekryterade arbetsförmedlingarna i Göteborg i höstas ett 50-tal förmedlare som arbetar som introduktionsstöd för invandrare. Det innebär att förmedlarna går igenom vilken kompetens personerna har som söker jobb och raggar sedan företag som man tror är i behov av att anställa, säger Iréne Andrén.

– Vi har inte sett några siffor på detta arbetet ännu men vi hoppas att det ska slå väl ut.

Ungdomsarbetslösheten är i princip konstant mellan åren och ligger just nu på 4,9 procent.