Edwin Safari.

”Sätter agendan själva”. Hallå där Edwin Safari! Du är timanställd av Göteborgs Stad för att stödja ungdomarna i ungdomsfullmäktige – vad gör du på jobbet?

– Det är verkligen olika. Jag hjälper dem att genomföra det de vill göra, vilket kan innebära allt från att forma motioner till att utveckla deras idéer. Det är ungdomarna som styr verksamheten och jag ska vara där som ett hjälpmedel.

Hur fick du jobbet?
– Jag har själv varit verksam inom något som numera heter Verket – deltagardriven kulturverksamhet för unga och seniorer som ska skapa möten över generationsgränserna. Det har utvecklats ur Fritid i Centrum, som riktade sig till ungdomar och där jag sysslade mycket med att till exempel göra egna arrangemang. Jag blev tipsad om det här jobbet, berättade om min bakgrund och fick anställning.

Hur trivs du med uppdraget?
– Väldigt bra. Det är väldigt kul att jobba med ungdomsfullmäktige i och med att jag själv jobbat inom deltagardriven verksamhet. Jag tycker att det är det bästa sättet att arbeta eftersom det är de som verksamheten riktar sig till som själva sätter agendan och bestämmer vad som ska hända.