Handlingsprogram pekar ut färdriktningen. Årets upplaga av Göteborgs Stads stora jämlikhetskonferens har precis avslutats. Helt färska siffror över hur göteborgarna lever, mår, bor och jobbar, och hur det skiljer sig åt, presenterades på konferensen i måndags.

Läs också: Både ljuspunkter och dystra trender i ny jämlikhetsrapport [2017-12-04]

– Behovet av att bygga starka allianser är stort för att lyckas med vårt uppdrag att minska ojämlikheten i Göteborg, säger social resursförvaltnings direktör Michael Ivarson.

På jämlikhetskonferensen den 4 december presenterades ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader i livsvillkor – Jämlikhetsrapporten 2017. Den förra rapporten kom för fyra år sedan och har sedan dess fungerat som en kunskapsbas i stadens arbete för minskade skillnader, Jämlikt Göteborg.

Segregationen och inkomstklyftorna har ökat
I den nya jämlikhetsrapporten märks både ljuspunkter och mer dystra trender. Fler är behöriga till gymnasiet och arbetslösheten har minskat något. Segregationen och inkomstskillnaderna har däremot ökat i Göteborg.

– Det var ungefär som vi hade förväntat oss. Att jobba mot ökad jämlikhet är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod.

Årets konferens var den största hittills. Nästan 1200 medarbetare, chefer, politiker och samverkansparter samlades för att utbyta erfarenheter och ta del av både föreläsare och barn och ungas konst och musik.

Nytt program för jämlikhet ger färdriktning för framtiden
Jämlikhetsarbetet är på väg in i en ny fas. Kommunstyrelsen har nyligen fastställt Göteborgs Stads program för Jämlikt Göteborg 2018-2026. Programmet, som har tagits fram av social resursnämnd, innehåller fyra målområden med tillhörande strategier. Det handlar om en god start i livet och goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete, hållbara och jämlika livsmiljöer och delaktighet, inflytande och tillit.

Det här är Göteborgs Stads första program som på ett övergripande sätt samlar frågor om social hållbarhet och jämlikhet. Här pekas färdriktningen ut mot framtiden:

– Det handlar om hur vi tillsammans inom staden och i samverkan med invånarna, näringslivet, regionala och statliga aktörer, civilsamhällets organisationer och akademin kan arbeta för att uppnå ett socialt hållbart och jämlikt Göteborg, säger Michael Ivarson.

Social hållbarhet i fokus
I det fortsatta arbetet har Göteborgs Stad valt att utgå från att det centrala målet är social hållbarhet. Men för att uppnå ett socialt hållbart samhälle säger forskningen att goda livsvillkor måste vara jämnt fördelade i befolkningen. Det innebär likvärdiga livsvillkor för göteborgarna, möjlighet för var och en att ha inflytande över sitt eget liv – och ett mer sammanhållet Göteborg.

– Nu spänner vi bågen mot nya mål. Vi arbetar för en stad där alla kan leva ett gott liv som de själva värdesätter. Tillsammans måste vi hålla i det arbetet som vi har påbörjat i Göteborg, säger Michael Ivarson.