Unga ekonomer och ekonomistudenter har ett gott öga till Göteborg Stad som arbetsgivare. I en ny undersökning försvarar Göteborg sin position som främsta kommun före bland andra Stockholm och Malmö.

Undersökningsföretaget Universum Comunications presenterar varje år en företagsbarometer som bygger på studenters syn på framtida arbetsgivare. I områdena ekonomi, data/IT, juridik och teknik betygsätts och rankas ett stort antal företag, kommuner och organisationer.

Redan vid tidigare undersökningar har Göteborg Stad visat sig vara en mycket konkurrenskraftig tilltänkt arbetsgivare bland unga ekonomer – i segmentet för kommuner försvarar Göteborg nu på nytt sin topp-position.

– Vi arbetar kontinuerligt med att synas och agera för att vara en attraktiv arbetsgivare bland potentiella medarbetare. Vi vet sedan tidigare att det som lockar hos oss är meningsfulla jobb med möjlighet att göra skillnad, säger Lisskulla Lindström, personaldirektör i Göteborgs Stad.