Fortfarande väldigt torrt i markerna. Efter de senaste dygnens regn har kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg liksom länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat att häva eldningsförbudet från och med idag 21 augusti. Räddningstjänsten manar till fortsatt stor försiktighet med eld utomhus och avråder kraftfullt från att använda engångsgrillar.

Youtube: Räddningstjänsten om brandrisk i skog och mark

Väderprognoserna visar att det kommer mer regn de närmaste dagarna så risken för antändning i skog och mark har minskat men det är fortfarande väldigt torrt nere i marken. Räddningstjänsten manar därför till fortsatt försiktighet vid hantering av eld utomhus och avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken. Man avråder också kraftfullt från att använda engångsgrillar.

Om det blir en ny period av torka kan eldningsförbud införas igen.

3DFE.jpg

Foto: Pixabay