I 15 år har FN:s barnkonvention gällt som lag i Sverige. Vad har det betytt för barnen? Och för de vuxna? Det är några frågor vid en konferens i Göteborg på tisdagen, som samlat närmare 300 personer. Barn från Gunnared ska stå för fakta och dokumentation.

– Idag, måndag, sitter ett 30-tal elever från Vättleskolan och Lövgärdesskolan i vårt förvaltningshus och gör en tidning om hur det är att vara barn i vår stadsdel, berättar Siv Andersson, planeringsledare vid Gunnareds stadsdelsförvaltning.

Barnkonventionen ska in i vardagen

– Tidningen, ett fanzine, trycks under natten och delas ut till alla deltagare. Sedan ska eleverna, de flesta från högstadiet, även vara med och dokumentera konferensen. Det ska bli jättespännande!

Konferensen heter ”Ett Sverige för barn” och arrangeras av Gunnareds stadsdelsnämnd tillsammans med Barnombudsmannen (BO), socialdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting. Gunnared är en av tolv stadsdelar och kommuner som deltar i ett landsomfattande partnerskap kring barnkonventionen.

Från BO:s kansli kommer Cecilia Sjölander och talar om hur kommuner framgångsrikt kan föra in barnkonventionen i vardagen. Från Gunnared ska socialtjänsten berätta hur de arbetar med barnavårdsärenden enligt en modell som utgår från barnkonventionen.

Statistik om uppväxtvillkor

– Metoden kallas ”Barns behov i centrum” och fokuserar på att alltid samtala med barnet när man utreder och följer upp familjehemsplaceringar. Socialstyrelsen vill införa modellen i hela landet. Vi har använt den sedan 1999, säger Siv Andersson.

Andra goda exempel från Gunnared handlar om att gymnasieelever från Angeredsgymnasiet i grupper träffar högstadieelever från Vättleskolan och blir förebilder. Ett annat projekt heter GUTS, Gunnareds tjejer i samverkan. Det är en öppen fritidsverksamhet i Lövgärdet för enbart tjejer i åldrarna 10-18. Tjejerna får själva bestämma över verksamheten som dras upp i vår- och höstprogram.

– Tjejerna tilltås växa redan från början, medan fritidsledarna håller sig i bakgrunden, berättar Siv Andersson.

Både BO och Gunnared ska också presentera statistik om barns uppväxtvillkor. Tidigare studier från BO har bland annat visat att fyra av tio barn är missnöjda med skolmiljön och att 28 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna i åldrarna 10-18 år ofta känner sig ”ledsna och nere”.

Familjens ekonomi avgörande

– Den psykiska ohälsan är idag det stora hälsoproblemet för barn och unga. Och den största enskilda faktorn som bestämmer över barns hälsa i vid mening är familjens ekonomi, säger Siv Andersson.

Konferensen vänder sig till skolor, föreningar, myndigheter och även företag. Fast de sistnämnda har inte nappat.

– Nej, tyvärr fick vi ställa in det seminariepasset. Däremot har vi fått flera anmälningar från ”hårda” verksamheter som till exempel Vägverket och stadsbyggnadskontoret, vilket vi är glada för.

– Det är ju inte bara de som arbetar med barn och unga i sin dagliga verksamhet som berörs av barnkonventionen. Den är minst lika viktig att ta hänsyn till när man ska bygga vägar eller planera stadsmiljöer, avslutar Siv Andersson.

Fotnot:
Konferensen hålls i A-salen i Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11.
Dagen är indelad i två seminariepass, med samma program: Kl 8.30-11.30 samt 15.00–18.00. Seminarierna är kostnadsfria.

Anmälningar kan göras till Siv Andersson, tel 031-365 11 02 eller e-post: siv.andersson@gunnared.goteborg.se