Ska möta behoven på Campus Lundby.  Göteborg Energi höjer nu elnätets kapacitet på Backaplan, Lindholmen och Frihamnen. Utbyggnaden på 120 megawatt motsvarar fyra mindre svenska städer och en stor del kommer att användas på Campus Lundby.

Göteborg Energi Nät AB, Genab och Volvokoncernen samarbetar för att bygga ut det lokala elnätet på Hisingen med 120 megawatt.  Denna utbyggnad väntas motsvara tio procent av Göteborgs elbehov.

40 megawatt kommer att användas på Campus Lundby som är ett utvecklingscentrum för framtidens hållbara transportlösningar. Där byggs nu en av Göteborgs största transformatorstationer som förutom Campus Lundby också är tänkt att täcka elbehovet för nya bostäder och arbetsplatser i närliggande stadsdelar.

Elnätsutbygganden kommer att ske i etapper och vara klar 2025.