Belönas för sina insatser för Göteborg. Skådespelaren Sven Wollter, journalisten Gert Gelotte och universitetsrektor Pam Fredman är tre av de elva personer som får årets förtjänsttecken från Göteborgs Stad. Utdelningen äger rum på Konserthuset den 7 juni.

Göteborgs Stads förtjänsttecken delas varje år ut till ett antal personer som gjort betydande insatser för staden. Själva förtjänsttecknet består av en medalj och en Poseidonstatyett och det är kommunfullmäktiges presidium som utser mottagarna.

Den 7 juni får de ta emot sina förtjänsttecken i samband med en ceremoni klockan 18.30 på Konserthuset.