Den internationella konferensen ”World mayors conference on drugs” avslutades på fredagen i Göteborg med en gemensam deklaration som stöd för FN i det stundande arbetet med narkotikakonventionerna.

Borgmästare, politiker och företrädare från hela världen, i allt 250 personer, diskuterade under två dagar drogpolitik med Stora Teatern som samlande punkt. En så ambitiös satsning har inte gjorts sedan motsvarande konferens arrangerades i New York för tio år sedan. Ett av målen med konferensen var att samla deltagarna kring en deklaration till stöd för FN, som under våren ska se över sina tre narkotikakonventioner vid ett möte i Wien. Och det gick som planerat – utan problem.

Fokuserar på cannabis

– Deklarationen anammades fullt ut. Det var inte ens någon som ställde en fråga, trots att den var lite tillspetsad då vi
fokuserat på cannabis, säger Jörgen Svidén, direktör för konferensens arrangör ECAD – European cities against drugs – en organisation som förespråkar en restriktiv drogpolitik.

– FN kommer naturligtvis att uppleva vår deklaration som ett starkt stöd – det är jag övertygad om, säger Jörgen Svidén som fick höra många uppskattande ord om konferensen.

Bland deltagarna märktes bland andra FN:s högsta tjänstemän för drogfrågor, Antonio Maria Costa.