Föreningar, grupper och privatpersoner i Lärjedalen ska erbjudas att samarbeta med socialtjänsten i att ställa upp och hjälpa kvinnor som utsätts för olika slags våld. En ny tjänst som samordnare för det utåtriktade arbetet ska snart tillsättas.

– Inom socialkontoret har vi kompetens för att hantera de akuta lägena. Vi har fastlagda rutiner och flödesscheman, så alla vet vad de ska göra för att skydda utsatta kvinnor, säger Juan Navas, socialchef i Lärjedalen.

Statliga pengar från länsstyrelsen

– Men vi har inte varit lika duktiga på att engagera invånarna. Vår nya samordnare ska gå ut i närsamhället, lyfta frågan och se vilket intresse det finns för att hjälpa de här kvinnorna.

– Vi vill helt enkelt ha med fler på det ”smörgåsbord” av nätverk och aktörer som kan hjälpa och stötta kvinnorna, säger Juan Navas.

Den nya tjänsten är en projektanställning på ett år och finansieras med det statliga stöd mot våld i nära relationer som fördelas av länsstyrelsen.

Lärjedalens stadsdelsförvaltning har annonserat ut tjänsten och söker nu en jurist eller beteendevetare med erfarenhet av att arbeta med kvinnofridsfrågor och hedersproblematik i ett mångkulturellt område.

Arbetet ska bedrivas i samarbete med Stödnätet i Hammarkullen, en grupp med drygt 200 frivilligt arbetande kvinnor, som också fått projektmedel från länsstyrelsen.

Även män behöver hjälp

– Vi ska göra det här tillsammans, samtidigt som Stödnätet är en av de utomstående aktörer som är oss behjälpliga om något händer, säger Juan Navas.

Den nya tjänsten placeras på socialkontoret och är alltså främst inriktad på att engagera stadsdelsinvånarna, föreningar samt vårdgrannar, till exempel barnavårds- och mödravårdscentraler, i att söka stöd och hjälp för de utsatta kvinnorna. Men Juan Navas påpekar att även männen i olika kulturer behöver hjälp.

– Det kan handla om att kriscentrum för män här ute i nordost blir mer aktiv. Eller att religiösa och andliga ledare som förkunnar Guds eller Allahs kärlek tar steget fullt ut och tillsammans med socialtjänsten utvecklar nya arbetsformer med de här männen. Om det kan ske, vore mycket vunnet, säger Juan Navas.