”Viktigt att vuxna och politiker lyssnar” ”Gissa inte vad vi tycker – fråga oss i stället!” Det är budskapet i en ny kortfilm där fyra ledamöter i Göteborgs ungdomsfullmäktige berättar om varför de tycker det är viktigt att barn och ungas erfarenheter tas på allvar.

I filmen lyfter ledamöterna Edvin, Daha, Andrea och Sten varför de tycker ungdomsfullmäktige är viktigt. Till exempel pratar de om att samhället behöver lyssna på vad barn och unga säger, att perspektiv från alla delar av staden behövs för att driva en stad, att många vuxna och politiker nog inte förstår hur det är att vara ung i dagens uppkopplade värld och hur viktigt det är att alla ha en bra skolgång. Men också om att det är viktigt att man får ha egna åsikter, och att alla inte alltid behöver vara överens.

– Ungdomsfullmäktige har en stor bredd – det finns barn och unga i olika åldrar, från olika stadsdelar och med alla bakgrunder man kan tänka sig. Det ger oss kapaciteten och kunskapen att representera alla, och jag tycker det är viktigt att vuxna och politiker lyssnar på oss unga i stället för att bara anta vad vi tycker, säger Edvin Johansson som är en av ledamöterna som medverkar i filmen.

Representerar olika stadsdelar
Filmen har tagits fram av Göteborgs Stad, och ett av målen är att öka intresset för det kommande valet till ungdomsfullmäktige. Filmen skildrar de fyra ledamöterna i deras hem och hemstadsdelar, som är spridda över hela staden.

– Vi vill att fler ungdomar ska rösta, men också att de engagerar sig och kanske själva blir ledamöter, säger Anna Hjorth, kommunikationsstrateg på stadsledningskontoret.

Barnkonventionen blir lag
Filmen riktar sig dock inte bara till ungdomar, utan också till exempelvis föräldrar, lärare och andra vuxna som träffar barn i vardagen. Anna berättar att barn och ungdomars perspektiv generellt får allt större plats i kommunens arbete – inte minst i och med att FN:s barnkonvention kommer att inkorporeras som svensk lagstiftning från och med den 1 januari 2020.

Edvin tycker, också han, att det är betydelsefullt att barnkonventionen nu blir lag.

Hoppas att många röstar
– Det kommer förhoppningsvis att ha stor påverkan, och uppmärksammar hur viktigt det är att ta våra åsikter på allvar, säger han.

Edvin hoppas att filmen ska få fler att kandidera och rösta i valet till ungdomsfullmäktige, som pågår mellan den 8 och 18 november.

– Om man känner sig intresserad tycker jag inte man ska tveka att kandidera, och jag tycker självklart att alla ska rösta, säger han.