Skulle svenska invandrare kunna bidra till att avhjälpa bristen på arbetskraft på den brittiska arbetsmarknaden? Den idén prövas nu i Biskopsgården, genom att en databaserad utbildning i engelska med vårdinriktning utvärderas.

Liksom här i Sverige befarar britterna en stor brist på arbetskraft i framtiden. Inte minst inom vården med tanke på den åldrande befolkningen.

Vill inte locka läkare och sjuksköterskor

Kanske är problemet mer akut där än vad det ännu hunnit bli i Sverige – i vart fall kastar britterna redan blickarna utomlands. Närmare bestämt på de invandrare och flyktingar i andra europeiska länder, som ofta har problem med att komma in på arbetsmarknaden.

Inom ramen för EU-samarbetet Equal Partnership for Diverse Workforces besökte en brittisk delegation på måndagen Biskopsgården. Med sig i bagaget hade engelsmännen en CD-ROM innehållande en kurs i engelska med särskild inriktning på yrken inom vård och omsorg.

– Det är inte läkare och sjuksköterskor vi hoppas kunna locka i första hand. Det finns en lång rad andra yrken inom vårdsektorn där det kommer att behövas folk de närmaste 10-15 åren, berättar Cath Jones, koordinator på Healthcare ESOL, motsvarande Svenska för invandrare med inriktning på vårdsektorn.

Första gången testet görs utomlands

Ett drygt 20-tal personer från Biskopsgården med olika etnisk och språklig bakgrund fick under måndagen pröva på att lära sig engelska via datorn och fick sedan svara på en enkät om hur de upplevde läromedlet.

Den datorbaserade utbildningen, som är speciellt utformad för personer med engelska som andraspråk, har tidigare används för undervisning av invandrare i London, Liverpool och Sheffield.

Testet i Biskopsgården var första gången som britterna prövar utbildningen utomlands. Efter Göteborg står Köpenhamn på tur, senare eventuellt även någon stad i Tyskland. Det är dessa fyra länder som samarbetar inom partnerskapet.

Behöver arbetskraft även i andra sektorer

– Det är inte givet att just vård- och omsorgssektorn blir det område som vi koncentrerar oss på. Vi kommer att ha stora behov av arbetskraft även inom exempelvis detaljhandeln och transportsektorn, påpekar Cath Jones.

Besöket i Biskopsgården organiserades av Make Your Future, den svenska delen av nätverket inom EU:s Equal-samarbete.