Det ska bli enklare för göteborgarna att betala sina räkningar för barn- och äldreomsorgen till kommunen. På försök erbjuder nu Göteborgs Stad de boende i Älvsborgs stadsdelförvaltning att betala via autogiro. Den nya servicen ska successivt byggas ut för hela Göteborg.

– I första hand är det en service till göteborgarna, säger Lars Runesson, systemchef på GAS, Gemensam Administrativ Service, som har hand om stadsdelsnämndernas räkningar till göteborgarna.

De flesta banker och företag erbjuder idag sina kunder möjligheten att betala via autogiro. Många tycker att det är ett bekvämt sätt att betala. Den som anmäler sig, för att betala räkningen från kommunen via autogiro, behöver bara se till så det finns tillräckligt med pengar på bankkontot när räkningen ska vara betald. Pengarna dras sedan automatiskt från personens konto.

Främst kan det vara en avlastning för anhöriga som sköter sina föräldrars räkningar till äldreomsorgen. Det är ingen risk att en räkning blir liggande och förfallodagens missas.

Pilotprojekt i Älvsborg

Som första stadsdel har de boende i Älvsborg fått erbjudande om att betala via autogiro. GAS vill först testa för att se hur mycket arbete det blir med att lägga in den nya rutinen. I januari ska GAS besluta i vilken turordning utbyggnaden ska ske i Göteborg.

– Möjlighet att betala räkningar via autogiro ska erbjudas alla stadsdelsnämnder, säger Lars Runesson

Autogiro innebär också att kommunen alltid vet när pengarna kommer in.

E-fakturor nästa steg

Nästa steg är så kallade elektroniska fakturor, e-fakturor. Fakturan skickas i elektronisk form direkt till kundens internetbank. Detta steg innebär större besparingar eftersom det inte längre behöver skrivas ut räkningar som skickas med posten. GAS börjar titta på detta efter att autogirobetalning är införd och fungerar för alla stadsdelsnämnder.

Omkring 35.000 räkningar för barnomsorg och omsorg om äldre och funktionshindrade betalas varje månad till Göteborgs Stad. Fastighetskontoret och Kretsloppskontoret är några av de kommunala verksamheter där det redan idag går att betala via autogiro.