Samarbete med Minpension. På minpension.se kan alla i Sverige hålla koll på sin pension. Från 27 september kommer alla anställda i Göteborgs Stad att få en direktlänk till sidan på intranätet. ”Vi gör det här för att hjälpa och för att ge alla medarbetare en extra knuff att ta tag i frågor som rör pensionen”, säger Eleonor Kalin, enhetschef för lön och pension på Intraservice hr-avdelning.

Har du koll på din pension? På sidan minpension.se kan alla som har tjänat in pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra prognoser. Det är en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri att använda.

– På sajten kan man se hela sin pension: allmänna pensionen, tjänstepension och även privat sparande, om man har ett sådant. 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till Minpension. Det är ett fantastiskt hjälpmedel för att få en bild av hur det ser ut. Det är enda sajten där du kan ta ett samlat grepp, säger Eleonor Kalin.

Får många frågor
För att logga in på sajten krävs vanligtvis bank-id eller e-legitimantion från Telia. Göteborgs Stad gör det nu ännu enklare för sina medarbetare att komma in på sidan.

– Göteborgs Stad har som arbetsgivare ingått samarbete med Minpension. Initiativet är framtaget av Intraservice och enheten för hr, lön och pension. Medarbetarna kommer via sitt staden-konto komma åt sidan minpension.se via en länk på personalingången. Det behövs alltså inte något bank-id för att logga in.

På Intraservice och enheten Lön & pension jobbar åtta pensionshandläggare som ofta får frågor om tjänstepensionen.

– Med det här samarbetet kommer vi mycket enklare att kunna hjälpa våra medarbetare via telefon och personliga besök att berätta vad de olika delarna innebär. Vi har kontakt med många som tycker att pensionsområdet är svårt och vi vill väcka nyfikenhet och intresse – även när man är ny i arbetslivet. Det är framförallt när man är yngre som det finns chanser att påverka pensionen, säger Eleonor Kalin.

”Testa verktyget”
Göteborgs Stad och dess bolag har ungefär 55 000 medarbetare. Alla förvaltningar och stadsdelar som använder stadens intranät, och har ett staden-konto, får nu tillgång till Minpension.

Funktionen lanseras torsdag 27 september.

– Vi uppmanar alla att gå in och testa verktyget, säger Eleonor Kalin.