Kommer utökas successivt. Nu blir det enklare att jämföra kommunal service som grundskolor, förskolor och äldreboenden med varandra. Tjänsten "Jämför service" lanseras nu successivt på Göteborgs Stads hemsida goteborg.se.

Syftet är att förenkla för göteborgarna och öka deras inflytande och delaktighet. Med den nya digitala tjänsten kan du filtrera, sortera och jämföra enheter utifrån olika parametrar.

– När det nu blir betydligt lättare att jämföra olika skolor till exempel blir det förhoppningsvis också lättare att välja skola, säger Staffan Lekenstam, områdeschef inom sektor utbildning vid stadsdelsförvaltningen Centrum.

”Vi smyger igång den”
Först ut i tjänsten var simhallar och ishallar, tätt följt av förskolor, äldreboenden och grundskolor. Under 2018 och 2019 kommer fler verksamheter löpande att föras in i tjänsten, både med kommunala och fristående utförare. Hemtjänst kommer in i samband med införandet av LOV, Lag om valfrihetssystem, under 2018. Daglig verksamhet, fritidshem och idrottshallar är andra verksamheter som kommer att kunna jämföras längre fram.

– Tjänsten ska utvecklas och utökas successivt, man kan säga att vi smyger igång den. I början kommer det att saknas en del information, så det kommer inte att vara perfekt från start, säger Christer Bogren, projektledare på konsument- och medborgarservice.

”Jämför service” hämtar information från redan befintliga källor, som till exempel kommun- och landstingsdatabasen, olika brukarenkäter och uppgifter som redan idag finns på goteborg.se.