Klarspråk på nätet för stans krögare. Det senaste året har Göteborgs Stads tillståndsenhet vässat språket för att bättre nå ut med sin information. Nu lanseras den nya e-tjänsten där krögarna i Göteborg kan ansöka om serveringstillstånd direkt på webben.

Senaste företagarbarometern visar att stans krögare har svårt att ta till sig tillståndsenhetens information. Men nu har enheten gjort en rejäl uppryckning för att förbättra tillgängligheten. Under året har allt informationsmaterial och samtliga blanketter bytts ut.

Skriver klarspråk
– Språket är enklare, vi har skrivit om allt enligt principerna för klarspråk. Vi har också ändrat tilltal, nu är det du-form i alla mallar. Dessutom har blanketterna blivit mer enhetliga, säger Miia Vuolama på tillståndsenheten vid social resursförvaltning.

Samtidigt lanseras en ny e-tjänst där krögarna kan söka serveringstillstånd och anmäla ändringar 24 timmar om dygnet.

Förenklar för krögarna
– De blir enklare att söka serveringstillstånd när hela processen kan göras digitalt. Men vi hoppas också att e-tjänsten gör att fler som redan har tillstånd anmäler förändringar. Det kan handla om utökning av tid, kryddning av snaps eller förändringar i bolaget. Allt sådant kräver en anmälan, säger Miia Vuolama.

120 nya tillstånd per år
Alla som vill kunna servera alkohol på sin restaurang måste ha serveringstillstånd. Det är i första hand Alkohollagen som reglerar vad som krävs av den sökande. Varje år beviljar tillståndsenheten i Göteborg 120 nya serveringstillstånd.