SOS Barnbyar satsar i Sverige. I nästa vecka, den 18 januari, invigs ett nytt ungdomscenter i Hammarkullen. Det blir en plats där ensamkommande barn kan få stöd och hjälp med att lägga grunden till ett självständigt liv. Bakom satsningen står SOS Barnbyar i samverkan med Göteborgs Stad.

I 65 år har SOS Barnbyar arbetat med barn som av olika anledningar inte kan leva med sina biologiska föräldrar eller av andra skäl riskeras att omhändertas av samhället. Och när flyktingströmmarna till Sverige ökade under hösten 2015 uppstod en vilja och ett behov att att ta med sig erfarenheterna från andra länder för att stötta och hjälpa till även i Sverige.

– Under 2015 bestämde vi att vi ville starta en verksamhet i Sverige för att kunna stötta ensamkommande barn, men vi hade inte bestämt var, berättar Catharina Gehrke, generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Vad kan vi göra?
7650.jpg
Samtidigt funderade Kicki Björklund, vd på Bostadsbolaget, och Elif Koman André, hållbarhetschef på Göteborg Stadshus AB, om det fanns något som Göteborgs Stads bolagskoncern kunde göra för att stötta de ensamkommande barn som kom till kommunen förra hösten.

– Kicki och jag tog då kontakt med SOS Barnbyar för att tillsammans med dem göra en insats. Bostadsbolaget hade lokaler och SOS Barnbyar kunskaper och en idé om en verksamhet och på den vägen är det. Det känns fantastiskt att vi nu får vara med och inviga ett ungdomscenter i Hammarkullen, säger Elif Koman André.

Utsatt grupp
Ensamkommande barn med ebo-placering, alltså barn som bor hos en familj i stället för på ett hvb-hem är en grupp som har svårt att etablera sig. Det är barn som inte får några riktade stödinsatser, har lite kontakt med samhället och svårt att lita på myndigheter. Ofta upplever de en stor otrygghet och hamnar lätt i utanförskap. För att stötta dessa barn har SOS Barnbyar tagit fram en modell där mentorer arbetar tillsammans med barnen utifrån deras individuella behov. Mentorerna bygger på lärande, nätverk och familjestärkande insatser.

På ungdomscentret i Hammarkullen har SOS Barnbyar sex anställda mentorer. De har själva stor erfarenhet av att arbeta med ensamkommande barn, en bred kompetens och blandad språklig- och kulturell bakgrund.

– Våra mentorer ska finnas till för barnen långsiktigt. Under hela hösten har de förberett sig och nu längtar de efter att få träffa barnen och börja arbeta med dem på riktigt, berättar Catharina Gehrke.

Långsiktig satsning
Det är frivilligt för barn och unga att söka kontakt med ungdomscentret, men SOS Barnbyar arbetar tillsammans med socialtjänsten i Angered som utifrån barnens behov skickar dem vidare till SOS Barnbyars verksamhet.

– För oss är detta en långsiktig satsning och vi kommer att kunna erbjuda barnen en stabil verksamhet som finns för deras skull och utifrån deras förutsättningar i många år framöver, säger Catharina Gehrke.

På sikt är planen att satsningen på ett ungdomscenter med mentorer ska kunna spridas till andra delar av Sverige. Och både Catharina Gehrke och Elif Koman André ser verksamheten som en viktig satsning – både för barnen och för Göteborg som helhet.

– Att stötta de ensamkommande barnen är en viktig del i arbetet med att minska klyftorna i samhället och förebygga utanförskap. Det är en känslig grupp och att hjälpa dem ser vi som en investering för framtiden, säger Elif Koman André.