Visar sin vardag på boendedag. I Göteborg finns fyra boenden för ensamkommande barn och unga. Nu ordnas en särskild boendedag där de får visa upp sin vardag och sina aktiviteter. Inbjudna är socialsekreterare, goda män, lärare och andra som har kontakt med ungdomarna.

Tanken är att ge de personer som arbetar runt omkring de ensamkommande flyktingbarnen en möjlighet att få bättre inblick i ungdomarnas vardag. Hur ser livet på boendena ut? Hur mår de? Vad har de för aktiviteter?

− Det handlar också om att ge ungdomarna chansen att visa upp sig. Att de ska få möjlighet att ta plats och inte behöva känna sig ensamma. Det här kan bli en rolig dag tillsammans, säger Alem Zemo, som är ungdomshandledare på Gamlestadsvägens boende.

Boendesdagen äger rum på eftermiddagen den 21 februari. De olika boendena visar upp sig vid tre olika stationer, en för varje boende. Där berättar ungdomarna själva om sin vardag.

Dessutom blir det filmvisning med glimtar från några olika aktiviteter som ungdomarna har fått prova på, som skidåkning, fotboll, läxhjälp, besök på Almedalsveckan och gokart. En annan programpunkt är komikern Khalid Geire, som själv har kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Somalia.

− Han är en bra förebild för ungdomarna som kommer till boendedagen både för att underhålla och berätta om sin egen upplevelse av att komma till Sverige, säger Alem Zemo.

Under dagen på Dalheimers hus medverkar ett 20-tal ungdomar från stadens boenden.