Mer stöd till arbetsplatserna, bättre urvalsregler och tydligare information. Det är några av de förslag till förbättringar som Göteborgs Stad tar med sig från åren med plusjobb. Erfarenheter som nu blir användbara i framtida arbetsmarknadsprogram.

Den statliga satsningen på plusjobb fungerade som arbetsmarknadsåtgärd över hela Sverige under åren 2006-2008. I Göteborg sysselsattes nästan 1.000 arbetslösa, som under en period på två år fick en anställning inom en kommunal verksamhet.

En värdefull arbetsinsats

Göteborgs Stad har nu sammanställt en slutrapport med syfte att ge en övergripande bild av hur plusjobbarna upplevde åtgärden och hur det fungerade på arbetsplatserna.

− För kommunens del har plusjobben inneburit en värdefull arbetsinsats. Det handlar om jobb som inte annars hade blivit utfört, säger Claes Henriksson, arbetsmarknadschef på Göteborgs Stad.

Steg i rätt riktning

Siffrorna visar att 32 procent av plusjobbarna fick ett jobb efter plusjobbet. Fem procent gick till studier. Över hälften blev åter inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

− Med tanke på att plusjobbarna var en grupp där många inte hade jobbat på upp emot tio år är det här ganska bra resultat. De flesta har kommit ett steg i rätt riktning, de har fått referenser och varit i två år på en arbetsplats, säger Claes Henriksson.

Noggrannare urvalsprocesser efterfrågas

Av rapporten framgår däremot att samarbetet mellan de olika aktörerna inte alltid fungerat så smidigt som man hade önskat.

Dessutom efterfrågar Claes Henriksson ett bättre stöd till arbetsplatserna genom dokumentation och handledarutbildning samt noggrannare urvalsprocesser för att få rätt person till rätt plats.

− Det går att göra bättre. När matchningen inte fungerar skapar det en massa frustration, säger han.

”Lärt oss mycket av plusjobben”

Erfarenheterna från plusjobben kommer nu att omsättas i pågående och framtida arbetsmarknadsprogram. I dagsläget handlar det om steg tre i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti, där Göteborgs Stad går in med 600 praktikplatser till långtidsarbetslösa.

− Vi har lärt oss mycket av plusjobben. Den här gången har vi ordnat en organisation som stödjer arbetsplatsen tydligt och med en bättre styrning, säger Claes Henriksson.

Fotnot:
Slutrapporten bygger på intervjuer med representanter för plusjobbskontor, arbetsförmedling, fackförbund, arbetsgivare inom Göteborgs Stad och plusjobbare.