Monument över varvsindustrin. Eriksbergskranen står kvar som en symbol för en svunnen Göteborgsepok. Nu byggnadsminnesförklaras bockkranen och den före detta torrdockan. Det innebär att den 80 meter höga och 112 meter breda Eriksbergskranen varken får skrotas, flyttas eller byggas om.

1969 var året då bockkranen stod klar på Eriksbergsvarvet. Redan då var den ovanlig. Det var den sista generationen riktigt stora bockkranar som uppfördes på de svenska varven.

Tio år senare var varvsindustrin i Göteborg död. Efter nedläggningen av Eriksbergsvarvet har det funnits många tänkbara öden för bockkranen – skrotning, demontering och försäljning, eller ett nytt liv som restaurang. Ett tag hoppade folk bungy jump från den övre delen av kranbalken.

När området fick ny detaljplan 2006 bestämde man sig för att bevara bockkranen och dockan som minne av varvsepoken. Eriksbergskranen fick ett q i planen och skyddades därmed från rivning.

Interiör och tekniska detaljer bevaras
Nu höjs skyddsgraden ytterligare ett snäpp. Länsstyrelsens förslag till byggnadsminnesförklaring har varit uppe i byggnadsnämnden och nu återstår bara formaliteter.

– Beslutet väntas träda i kraft innan semestrarna börjar, säger Lena Emanuelsson, antikvarie på Länsstyrelsen.

Eriksbergskranens nya status innebär att den interiöra färgsättningen bevaras, liksom de tekniska detaljerna.

– Den invändiga färgsättningen i gult och grönt är typisk för industrikonstruktioner från slutet av 1960-talet. Alla tekniska detaljer finns inte kvar, men det är viktigt att de som finns kvar – bland annat trappa, manöverhytt, lyftok och vinda för elkabel – bevaras i befintligt skick, säger Lena Emanuelsson.

Orange färgklick i stadsbilden har den bara varit de senaste tjugo åren – från början var kranen grön. Men den exteriöra färgsättningen berörs inte av beslutet.

– Nuvarande färg hör ihop med bockkranens betydelse som landmärke efter varvets nedläggning. Den har ett stort symbolvärde för staden, säger Lena Emanuelsson.

Används som rekreationsplats
Att skyddsbestämmelserna medför förpliktelser är Thomas Nygren, projektledare för Västra Eriksberg på Älvstranden Utveckling, medveten om.

– Genom åren har det plockats bort en hel del och öppningar har satts igen för att underlätta underhållet. Nu ska allt bibehållas i nuvarande skick. Det innebär förstås ett ansvar – det är ingen liten pjäs det handlar om, säger han.

Numera används dockutrymmet som rekreationsplats för allmänheten. Det finns en brygga med avsatser vid vattnet och Grefab använder östra delen till båtplatser för fritidsbåtar.
Något nytt användningsområde för bockkranen blir svårt att hitta.

– Nej, det går knappt att ta sig upp. Eriksbergskranens roll är att vara symbol för Göteborg och varvsindustrin. Dessutom är den snygg, inte bara dagtid utan också på kvällar och nätter. Den har blivit prisbelönt för sin ljussättning, säger Thomas Nygren.

32F4.jpg
Foto: Älvstranden Utveckling AB