Varvshistoriskt landmärke ska renoveras. Bockkranen på Eriksberg är ett av Göteborgs mest kända landmärken och var i bruk på Eriksbergsvarvet fram till 1979. Sen 2012 är den byggnadsminne och ska bevaras åt eftervärlden. I vår väntar renovering och då ska kranen återfå sin röda färg som blekts sedan den senast målades 1992.

– Vi kontrollerar Eriksbergskranen kontinuerligt och nu ser vi att en större renovering krävs för att kunna hålla kranen i gott skick inför framtiden, säger Annica Tisell, fastighetschef på det kommunala bolaget Älvstranden utveckling AB som ansvarar för bockkranen.

Om allt går enligt plan startar arbetet i april och ska vara klart i november.

– Kranen kommer att få en skarpare röd färg när den är färdigmålad, men som helhet kommer vi att bevara kranens utseende,

Underhållet beräknas kosta mellan 50 och 60 miljoner kronor och då ingår upp- och nedmontering av byggnadsställningar, målning och plåtarbeten. Just nu pågår upphandling av entreprenör.