Vilken smäll! Öronen höll på att trilla av när Gustav II Adolfs fotfänika sköt svensk lösen med sin trepundare. Esperantoplatsen kunde knappast fått en mer knallhård invigning.

Göteborgarna har begåvats med en ny mötesplats. Med salut, tal och brunnsmusik framförd av Brunnsgångarne invigdes på torsdagen den nya permanenta Esperantoplatsen.

– Det här är en plats för kommunikation av skilda slag, men även för tankestillestånd som passar väl in i det ganska sköna tomrum som just nu råder kring hur södra Älvstranden ska utformas, menade Anneli Hulthén (s) i sitt invigningstal.

Tidigare krigsskådeplats

2C5C.jpgEsperantoplatsen har funnits sedan mitten av 1950-talet. Med tiden har platsen förfallit och det senaste decenniet har platsen mest liknats vid ett krigsskådeplats.

Anita Dagmarsdotter, ordförande i esperantoföreningen i Göteborg, välkomnade, självfallet på esperanto, den nya utformningen i sitt tal.

– Vi har väntat länge på det här och gläds åt den nya mötesplatsen, sa hon.

Magnus Andersson, vd för Älvstranden Utveckling, såg en anläggning som skapade förutsättningar för framtiden. En port till södra Älvstranden.

Syns bäst uppifrån

Bäst syns utformningen av den nya platsen från toppen av bastionen Carolus Rex som reser sig mäktigt över Esperantoplatsen. Där framträder tydligt esperantoflaggan som bildas av den gröna gräsmattan och den femuddiga stjärnan i sten där uddarna representerar världsdelarna.

Runt flaggan kan man läsa inskriptioner på esperanto längs stenblocken där man kan sätta sig ner och vila. Två väldiga valnötsträd gör vad de kan före att skymma och ställa sig i vägen för kraftvärmeverket i väster.

7EA4.jpg

O rdföranden i esperantoföreningen i Göteborg, A nita Dagmarsdotter höll sitt tal på esperanto.

76E4.jpg

Esperantoplatsen sedd uppifrån Carolus Rex. Den femuddiga stjärnan i hörnet av gräsmattan symboliserar världsdelarna.

Fotnot:
Nya Esperantoplatsen, som nu är ett torg på fotgängarnas villkor, har utformats av Rambölls landskapsarkitekter tillsammans med trafikkontoret och entreprenören Gatubolaget. Biltrafiken på Kungsgatan och Rosenlundsgatan ska dämpas och anpassa farten så att gående har företräde.