Examen ger provanställning. En provanställning för ett fast jobb på ett Scandichotell i Göteborg om du tar examen från Hotell- och turismprogrammet på Esters Mosessons gymnasium. Så kan man sammanfatta avtalet som rektor Asal Razzagi och hotelldirektör Kristian Sandahl har arbetat fram och signerat. 

– Det här avtalet gör vårt samarbete ännu tydligare framför allt för eleverna, säger Asal. De ser målet – att det finns jobb att få och att det är den här utbildningen som leder dit.

– Vi och branschen är i stort behov av personal och med det här avtalet visar vi att vi tror på en positiv framtidför branschen. Vi vill skapa ett förtroende hos ungdomarna och få dem att känna: ”Detta program vill jag gå!”, säger Kristian.

Minst halva praktiken

Samarbetet mellan Scandic och Ester Mosessons gymnasium innebär att eleverna ska göra minst 50 procent av sitt arbetsplatsförlagda lärande (praktik) på Scandic. Beroende på vilken kurs de läser i skolan så matchas eleverna med rätt avdelning och med rätt handledare.

Alla handledare på Scandic går Skolverkets handledarutbildning så att de är väl förberedda på att ta emot praktikanter. När eleverna tar examen med fullständiga betyg från Hotell- och turismprogrammet är de garanterade en provanställning för ett fast jobb på ett Scandichotell i Göteborg.

– Vi får möjlighet att följa eleverna under deras utbildning, säger Kristian. Eleverna kommer att bli extremt väl förberedda för sitt framtida jobb i branschen. Vi har åtta hotell i Göteborg, så det blir inga problem att ordna bra APL-platser, handledare eller att anställa dem. Kanske om det kommer trettio elever på en gång – men då är det ett positivt problem!

Hur är det att jobba inom hotellbranschen idag?

– Detta är världens bästa bransch med hela världen som arbetsfält. Men hela branschen har en stor personalbrist efter pandemin. Många av våra medarbetare försvann, skolade om sig och vi tappade otroligt mycket kompetens. Nu erbjuder vi bredare yrkesroller med fler heltidsanställningar. Vilket innebär att man kan jobba på ett par olika avdelningar och positioner inom hotellet. På så sätt slipper många anställda ha flera deltidsjobb för att kunna försörja sig, och vi som arbetsgivare blir mindre sårbara.

Flera hotellkedjor och företag i branschen startar egna utbildningar för att få tag på personal, och eftersom personalbristen i branschen är stor, kan det hända att elever hoppar av gymnasiet och börjar jobba direkt.  Det vill Esters och Scandic motverka genom att eleverna måste ta examen för att erbjudandet om provanställning ska gälla.

– Vi vill uppmuntra eleverna att fullfölja sina gymnasiestudier, för då får vi ännu bättre kvalitet på kunskaperna hos våra anställda, säger Kristian.

– En avslutad gymnasieutbildning, en yrkesexamen och ett erbjudande om fast heltidsjobb – så mycket bättre kan det knappast bli, säger Asal.

Så det är lönt att utbilda sig inom besöksnäringen?

– Absolut, det är verkligen en bransch att tro på och att utvecklas i. Under de kommande två-tre åren planeras det för ca 3500 nya hotellrum i Göteborg. Det är runt 8 hotell med cirka 150 medarbetare per hotell vilket blir 1500 arbetstillfällen! Redan den här sommaren har vi en fantastisk eventsommar i Göteborg med många konserter på Ullevi och andra fantastiska arrangemang som Partille och Gothia cup, flera konserter på Trädgårdsföreningen, det vanliga turistflödet och så har mässorna kommit igång igen.

– Vi hoppas att detta samarbete ska leda till ökat söktryck på Hotell- och turismprogrammet, att fler elever ska ta gymnasieexamen och att hotellbranschen ska få många och duktiga medarbetare. Men det roligaste ska bli att se eleverna växa och se dem komma ut i arbete, avslutar Asal.