”Personerna vi möter har ett enormt driv”. Etableringsenheten i Göteborgs Stad tar emot nyanlända och har nu summerat de första tio åren. Flexibilitet är ett måste och medarbetarnas engagemang för målgruppen är stort. “Personerna vi möter har ett enormt driv och vill komma ut i samhället. En av de vanligaste frågorna vi får från både vuxna och barn är: När får jag börja läsa svenska?” säger Sanna Rosvall, 1:e socialsekreterare.

Läs rapporten: Etableringsenheten tio år

När ansvaret för introduktion av nyanlända lades över på staten från kommunerna i december 2010 fick Arbetsförmedlingen uppdraget för etablering. Den nya lagen innebar att kommunerna även fortsättningsvis fick ha ansvar för exempelvis SFI, samhällsorientering, skola, förskola och ekonomiskt bistånd.

– När Arbetsförmedlingen tog över blev det tydligt att det skulle bli ett glapp med ersättningen till de nyanlända mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Då var det ändå kommunen som behövde hantera det. I Göteborg beslutade man att en enhet skulle sköta detta, för att det skulle bli enkelt, smidigt och inte ligga på alla stadsdelar som fanns då. Det var grunden till att etableringsenheten startade i april 2011, säger Helena Trellar, enhetschef.

Snabba vändningar

Under åren har det varit många snabba vändningar i politiken med förändringar, ibland på bara ett par veckor. Det kräver en verksamhet som har lätt att ställa om. Göteborgs Stad fick till exempel, med två dagars varsel, veta att det skulle komma barnfamiljer från Afghanistan.

– Vi planerade utifrån det och dagen innan de landat i Sverige visade det sig att vi inte alls skulle ta emot barnfamiljer utan bara vuxna. Så då fick vi återigen ställa om, säger Sanna Rosvall.

Samverkar med Arbetsförmedlingen

Etableringsenheten samverkar med många parter för att de nyanlända ska komma in i samhället så snabbt som möjligt.

– Arbetsförmedlingen har ansvar för att samverka med kommunen för de nyanländas skull och vi har varit aktiva i det för våra klienter. Vi behöver hålla oss uppdaterade om hur Arbetsförmedlingen jobbar och hur vi på bästa sätt kan få in våra klienter i etableringsprocessen, säger Sanna Rosvall.

Vården en viktig samarbetspart

Statens servicecenters servicekontor har tagit över delar av den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg och etableringsenheten har just påbörjat ett samarbete som de hoppas kunna utveckla. Vården är också en viktig samarbetspart, framför allt flyktingmedicinsk mottagning som är en egen enhet inom Västra Götalandsregionen och flyktingbarnmottagningen.

– Många kvotflyktingar vi tar emot i Göteborg kommer för att här finns ett universitetssjukhus. Vi tar emot en hög procentuell andel personer med sjukdomar som är mer eller mindre akuta, säger Helena Trellar.

Anpassar till individen

De nyanlända som kommer till Göteborg har olika bakgrund och därmed också olika förutsättningar för hur de kan komma in i det svenska samhället. En del saknar digital kompetens, medan andra kopplar upp sig på gps och går in till Angereds centrum och bokar klipptid under första veckan. Vissa har bott på en annan plats i Sverige tidigare, medan andra nyss kommit till Sverige.

– Direkt-inresta är den målgrupp som vi lägger allra mest tid på. När Göteborg började att ta emot kvotflyktingar så utformade vi en arbetsgrupp, kvot-teamet, som jobbar med att ge stöd under de tre första månaderna men ofta lite längre. Det är socialpedagogiskt stöd men också praktiskt stöd, utifrån vad klienterna behöver. Det är väldigt individuellt, säger Helena Trellar.

Prognos för i år

Prognosen för i år säger att Göteborgs Stad ska ta emot 301 anvisade nyanlända, det är ungefär lika många som förra året. Det är svårare att uppskatta hur många i målgruppen som kommer till Göteborg för att bosätta sig på egen hand. Det är också svårt att veta hur många familjer till ensamkommande barn som kommer och när.

Hur många nyanlända staden ska ta emot speglas också i hur många medarbetare det finns på enheten. Från början var de sju, som mest 43 och nu är det 30 personer som arbetar där.

Konstant utvecklingsarbete

Sanna Rosvall är den som arbetat längst på etableringsenheten, hon började 2012 och summerar de tio åren som en föränderlig tid med ett konstant utvecklingsarbete.

– Man jobbar inte här om man inte har ett stort engagemang för målgruppen, även om det kommit beslut som är svåra att förhålla sig till i mötet med klienterna så har alla alltid hanterat det med ett starkt brukarperspektiv.

– Det är också värt att uppmärksamma att Göteborgs Stad valt att fortsätta att ha ett centralt flyktingmottagande och ser värdet i att målgruppen inte hamnar hos ordinarie socialtjänst, man behöver ett extra stöd för att bli en del av samhället, säger Sanna Rosvall.

Slutligen, för att återgå till frågan många ställer, hur lång tid tar det innan en nyanländ får börja skolan?

 – Det tar ungefär en månad efter inskrivning hos Arbetsförmedlingen, man måste få svenskt personnummer först.