Började 1 augusti. Ordningsvakterna som ska patrullera kring Brunnsparken, Gustaf Adolfs Torg, Kronhusetområdet och Kanaltorget under hösten har börjat sitt arbete. Rapporterna från de första fem dagarna visar på ett 40-tal ingripanden av olika slag.

I slutet av juni blev det klart att Göteborgs Stads önskan om ordningsvakter kring Brunnsparken och närliggande områden fått klartecken. 1 augusti började ordningsvakterna från leverantören Securitas att patrullera.

Under de första fem dagarna skedde ett 40-tal ingripanden varav många är sådana där vakterna har pratat med folk som druckit alkohol inom området.

– Vakternas uppfattning är att de blivit väl mottagna och att många tycker att de behövs”, säger Filip Lundgren, säkerhetschef, stadsledningskontoret.

– Personer har blivit tillsagda eller avvisade, eftersom det inte är tillåtet. Det har också förekommit några omhändertaganden enligt lagen om omhändertagande av berusade personer och ett par fall av ingripanden, tillsammans med polis, när det gäller narkotika.

Även lättare ordningsstörningar

Lättare ordningsstörningar som till exempel vårdslös cykling och hög musik har också rapporterats.

– Vi har även någon solskenshistoria där ordningsvakterna hjälpt ett barn som kommit bort från sin förälder, säger Filip Lundgren.

”Bra start”

Samtal ska vara ordningsvakternas ledstjärna och efter de fem dagarna kan Filip Lundgren konstatera att vakterna bara i några enstaka fall har varit tvungna att ta till tvångsmedel. Han gläds också åt att de känner sig väl mottagna av göteborgarna.

– Jag tycker att det låter som att vi har fått en bra start och att de första dagarna blivit som vi hoppats. Min förhoppning är att det ska fortsätta flyta på bra och att insatsen upplevs positiv av allmänheten och att tryggheten ska öka.