I höst sjösätts det nya fakturasystemet inom Göteborgs stad. Effektivare för kommunen. Mer jämlikt för göteborgarna.

Varje år får göteborgarna 850.000 räkningar med Göteborgs stad som avsändare. Det handlar om avgifter för tjänster som barnomsorg, äldrevård och sophämtning – till en sammanlagd summa av fyra miljarder kronor.

Olika kravrutiner

Hittills har varje förvaltning och stadsdelsnämnd haft sina egna fakturarutiner. Men att hanteringen sker på 40 olika ställen innebär olikheter mellan stadsdelarna, men också inom varje stadsdel.

– Kravrutinerna ser olika ut, vilket betyder att invånarna i Göteborg inte behandlas lika. En del som är sena med räkningarna får varken betala förseningsavgift eller räntekostnader. På en annan enhet går fakturan till inkasso direkt, säger Lars Runesson, systemchef på Gemensam Administrativ Service, GAS.

Nu ska all fakturering samordnas. Med början i höst betalas alla räkningar till samma plusgirokonto (det som tidigare var postgiro).

Stadsdelarna först ut

Oavsett om det handlar om avgiften för vattnet, barnomsorgen, hemtjänsten, boendeparkeringen eller tomträtten. Det nya faktureringssystemet införs i etapper under hösten och våren.

– Först ut är stadsdelarna som hanterar avgifterna för de stora volymerna, främst barnomsorg och äldreomsorg. Efter årsskiftet är det dags för övriga förvaltningar. I juni 2006 räknar vi med att alla är anslutna, säger projektledare Magnus Staxäng, PreEra AB.

Fler kan betala via autogiro

Att fakturan har nytt utseende och nytt kontonummer blir den största skillnaden för de flesta göteborgare. Avtal och kundrelationer är precis som förut.

– Har man frågor om betalningen kontaktar man som vanligt sin handläggare på förvaltningen, säger Lars Runesson.

Ytterligare en effekt av förändringen är att fler kan välja att betala via autogiro. Så småningom ska det också bli möjligt att få en e-faktura.

Boende i Älvsborg har redan fått den nya fakturan. Nu står resten av de västra stadsdelarna på tur, därefter Centrum, Hisingen och i slutet av november Nordost.

Fakta | Nya fakturasystemet

• Alla kundinbetalningar till Göteborgs Stads stadsdelar och förvaltningar görs till samma plusgirokonto.

• Rutinerna är lika för samtliga stadsdelar och förvaltningar. Vid utebliven betalning skickas först en påminnelse efter sju dagar. 21 dagar efter fakturans betalningsdag går ärendet till inkasso.