Internationellt intresse för pedagogiskt material. ”Ett gott samspel” är ett pedagogiskt material för att stödja personal att kommunicera med personer med svår intellektuell funktionsnedsättning. Nu ska materialet, som tagits fram av Göteborgs Stad, översättas till norska, estniska, danska och finska. Flera svenska kommuner är också intresserade av att använda det.

Materialet ”Ett gott samspel”, som består av en skriftlig reflektionsguide och en film, togs fram 2017 av verksamheten Eldorado som riktar sig till personer med svår intellektuell funktionsnedsättning. De har ofta begränsade möjligheter att uttrycka sig, och kan vara svåra att tolka.

– Många av personerna vi möter har inte ett talat språk och inte samma möjligheter som du och jag har till samspel. Därför tog vi fram den här guiden som är tänkt att vara ett stöd i samspelet, säger Carina Rådenmark som jobbar på Eldorado och har varit med och tagit fram materialet.

Ögonkontakt och beröring
Guiden går bland annat igenom hur viktigt det är med ögonkontakt och beröring, och att man gör tillräckligt långa pauser för att personen ska hinna svara. Ofta rör det sig om små signaler, som en ögonblinkning eller att personen tittar eller rör handen åt ett visst håll. Så det gäller att vara uppmärksam.

– Ett övergripande tema för guiden är aktivitet, vitalitet och tajming. Vilken energi går jag själv in med i mötet? Passar det att jag är lugn, eller behöver jag gå in med liv och energi för att öka vakenheten hos personen?

Carina Rådenmark berättar att ”Ett gott samspel” nu väckt internationell uppmärksamhet och kommer att översättas till flera olika språk. Norska, estniska, danska och finska närmare bestämt. Det har också varit ett stort intresse från andra kommuner i Sverige.

– Materialet finns tillgängligt på vår hemsida och vi har från början sagt att det ska vara fritt för alla att använda. Det är jätteroligt att fler ser nyttan med det, säger Carina Rådenmark.