Hade tidigare två. Göteborgs Stad har tidigare – som enda kommun i Sverige – anlitat två kreditvärderingsinstitut. Fortsättningsvis kommer bara ett, Standard & Poor’s, att anlitas.

Standard & Poor’s är samma kreditvärderingsinstitut som anlitas av Sveriges övriga kommuner, och förändringen görs för att sänka kostnaderna.

Anledningen till att Göteborgs Stad anlitar kreditvärderingsinstitut är att instituten värderar kommunens totala ekonomi, och sätter ett betyg som i sin tur ger bättre förutsättningar för att låna pengar. Stadens kreditbetyg är goda hos både Standard & Poors och Moody’s, som är det institut som tidigare också anlitats.

Stadsledningskontoret bedömer att förändringen inte innebär att det kommer bli svårare eller dyrare för Göteborgs Stad att låna pengar framöver.