Ska utveckla servicen. Ett råd för frågor som gäller funktionsstöd startar i Göteborg. Det ska öka kunskapen om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men också vara en plats för att lyfta och driva frågor.

Beslutet att starta ett råd för funktionsstödsfrågor togs i nämnden för funktionsstöd den 16 juni. Rådet ska bestå av fem politiker från nämnden och elva personer från föreningar och intresseorganisationer. Rådet ska bevaka frågor som påverkar vardagen för personer med funktionsnedsättning och på så vis kan servicen från förvaltningen utvecklas. När nämnden ska ta beslut i frågor som kan gälla personer med funktionsnedsättning, ska nämnden kunna ställa frågor till rådet för att få synpunkter och förslag på förbättringar.

Första mötet i höst

 De som valts in från nämnden för funktionsstöd är: Åsa Hartzell (M), ordförande i rådet. Jens Adamik (L), Åsa Nilsson (Fi), Joakim Berlin (S) och Eva Svensson (D).

Intresseorganisationer och föreningar får nominera representanter till de elva platserna under sommaren. De utses av förvaltningen för funktionsstöd och Funktionsrätt Göteborg.  I höst planerar rådet att ha sitt första möte.