Kostnadsfritt att ringa. Den som är hemlös, och i akut behov av sovplats för natten, har sedan en vecka tillbaka ett enda telefonnummer att ringa för att nå Göteborgs Stads Uppsökarenhet eller Stadsmissionen: 020–200 303. Dessutom är samtalet nu kostnadsfritt.

Information om telefonnumret 020–200 303 sprids nu via olika kanaler, och genom mun-till-mun-metoden. Målsättningen är att alla som någon gång är i akut behov av en tillfällig sovplats ska känna till numret.

Göteborg stads uppsökarenhet och Stadsmissionens fältassistenter har sedan länge jobbat parallellt med att nå ut till hemlösa i Göteborg.

– Det kunde bli rörigt för den hemlösa att veta vem de skulle ringa. Därför har vi nu ett enda nummer, 020–200 303, där det alltid finns någon som svarar mellan klockan 18 och 01, säger Margita Johansson som är enhetschef för stadens akutboendeenhet och fortsätter:

”Det är sällan vi behöver neka någon”
– Ett vanligt problem har också varit att hemlösas kontantkort tagit slut. Därför har vi gjort det kostnadsfritt att ringa.

I Göteborg finns det totalt 55 övernattningsplatser för hemlösa.

– Vi kan inte garantera en plats, men det är väldigt sällan vi behöver neka, säger Margita Johansson.

Oavsett om det är personal från Uppsökarenheten eller Stadsmissionen som svarar på 020 – 200 303 har den personen överblick och kunskap om tillgängligheten av bäddar.

32 av de 55 bäddarna är avsedda för EU-medborgare, medan övriga 23 huvudsakligen har hemlösa göteborgare som målgrupp.