Göteborg får 50 miljoner kronor av EU för satsningar på bland annat utbildning, sysselsättning och upprustning av stadsmiljön. Det är delar av Lundby, sammankopplat över Ringön och Backa industriområde, och Angeredsområdet som omfattas av projekten.

– EU-kommissionens beslut har vi väntat på och det finns en stor otålighet att få komma i gång, säger Marianne Bernhardtz, samordnare för programmet inom Göteborgs Stad.

URBAN-programmet är ett särskilt gemenskapsinitiativ som EU bedrivit sedan 1995. Det syftar till utveckling av städer och förorter genom att stödja integrerade program för upprustning, näringslivsutveckling, kompetensutveckling och social integrering. Malmö ingick i programmet 1995-1999. Göteborg har utsetts av regeringen att delta i URBAN II.

Sex år

– Programmet omfattar sex år, men den faktiska tiden tiden kan mycket väl komma att utsträckas med ytterligare något år, förklarar Marianne Bernhardtz.

Det är på två insatsområden som åtgärder kommer att sättas in. Genom att stödja de boende i form av olika utbildningsinsatser, ska de ges möjlighet att gå vidare i sysselsättning och till egenförsörjning. Dessutom är målet att höja områdenas attraktivitet och status, ge näringslivet möjlighet att utvecklas och skapa arbetstillfällen samt utveckla den sociala och kulturella infrastrukturen.

Arbetet ska drivas av ett särskilt kansli i partnerskap med stadsdelsnämnderna Lundby, Gunnared och Lärjedalen, frivilliga organisationer, andra berörda statliga myndigheter som till exempel länsarbetsnämnden samt Västra Götalandsregionen.