Östra Kvillebäcken – idag är ett delvis nedgånget småindustriområde på Hisingen. Om ett par år i stället en attraktiv blandstadsdel med kanske nybyggda 450 lägenheter. Hur den förvandlingen ska gå till är föremål för ett EU-projekt som gör avstamp i nästa vecka.

När en stadsdel ska göras om i grunden uppstår ofta konflikter mellan olika intressegrupper – näringsidkare, boende, fastighetsägare och myndigheter.

Finns det arbetsmetoder som skulle kunna leda till en större samsyn?

Nordsjöstäder samverkar

Att ta reda på den saken är syftet med EU-projektet, som Göteborg deltar i tillsammans med åtta andra städer i länderna runt Nordsjön, bland annat Edinburgh, Odense, Hamburg och holländska Schiedam.

Samarbetet går under namnet Waterfront Communities Project och pågår fram till 2007. Budgeten är på drygt 2,5 miljoner kronor, varav EU bidrar med hälften.

Även Backaplan

Var och en av städerna har en stadsdel som ska rustas upp. För Göteborgs del handlar det i första skedet om Östra Kvillebäcken.

Både lägenheter och nya verksamhetslokaler ska byggas, med området närmast Vågmästareplatsen i den första etappen.

På lång sikt kan det bli uppemot 1.500 nybyggda lägenheter i stadsdelen.

Dessutom omfattas Backaplan av projektområdet. Tanken är att det nuvarande köpcentrumet också ska kompletteras med bostäder i framtiden.

Arbeta med visioner

– Den metod vi ska pröva går ut på att arbeta med visioner för att uppnå samförstånd, berättar Anna Modin, kulturgeograf på stadsbyggnadskontoret.

EU-pengarna kommer bland annat till att användas för att engagera forskningen i planeringsprocessen. En etnolog från Göteborgs universitet ska arbeta med så kallade fokusgrupper.

Arkitektstuderande från Chalmers kommer också att delta i arbetet.

Inledande möte

Den 5 oktober hålls ett inledande möte i kommunhuset Traktören, då de projektansvariga på stadsbyggnadskontoret hoppas få kontakt med alla som är intresserade av de närmaste årens utveckling av området kring Kvillebäcken.